Davranışsal Kamu Politikalarında Akademi ile Büyük İşbirliği: ODTÜ Nudge Bootcamp

28 Kasım 2018

Türkiye’nin ilk Davranışsal Kamu Politikaları Dairesini bünyesinde bulunduran Bakanlığımız bu alandaki çalışmalarına hızla devam ediyor. Ticaret Bakanlığı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Ernst&Young Türkiye Ankara Ofisi işbirliği ile 1 Aralık 2018 tarihinde ODTÜ İşletme Bölümü öğrencilerinin katılacağı bir Nudge Bootcamp düzenleniyor. Bootcamp ile Bakanlığımız tarafından önümüzdeki dönem yürütülecek projelere akademisyenlerimizin katkısı alınırken, üniversite öğrencileri nezdinde davranışsal ekonomi ile ilgili farkındalık yaratılması amaçlanıyor.

Program kapsamında, öğrenciler davranış bilimleri konusunda bilgilendirilecek ve öğrencilerden Bakanlığımızın önümüzdeki dönem davranış bilimleri alanında yürüteceği çalışmalara ilişkin proje önerileri hazırlaması beklenecektir.