DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME SEMİNERLERİ 22-25 KASIM 2022

14 Kasım 2022

Ticaret Bakanlığı firmaları temel dış ticaret işlemleri, ihracatta sağlanan devlet destekleri ve potansiyel ihraç pazarları hakkında bilgilendirme amacıyla yurt sathında Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri düzenliyor.

Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri organizasyonları COVİD-19 salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde online olarak devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) koordinasyonunda Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Genel Sekreterliği eğitim organizasyonu ile Eskişehir, Bilecik, Bozüyük-Bilecik, Kütahya, Simav-Kütahya, Bursa ve Yalova’da yerleşik iş çevrelerine yönelik olarak 22-25 Kasım 2022 tarihlerinde Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri düzenlenecektir.
 
Seminerler;

 • Ticaret Bakanlığı tarafından İhracatta Uygulanan Yeni Nesil Destek Programları (Mal ve Hizmet Sektörleri (22 Kasım 2022),
 • Ülke Sunumu Hindistan (Hindistan Pazarına İhraç İmkanları-23 Kasım 2022) 
 • Pazara Giriş Engelleri ve Çözüm Yolları (23 Kasım 2022),
 • Ticarette Teknik Engeller (23 Kasım 2022),
 • 7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu (23 Kasım 2022),
 • Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri (24 Kasım 2022),
 • İhracatta Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları (24 Kasım 2022),
 • Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Mevzuatı ve Uygulamaları (24 Kasım 2022),
 • Serbest Ticaret Anlaşmaları ve Dış Ticarete Sağladığı Fırsatlar (24 Kasım 2022),
 • Ülke Sunumu ABD (ABD Pazarına İhraç İmkanları-24 Kasım 2022) 
 • İthalatta Ticaret Politikası Önlemleri (25 Kasım 2022),
 • Tarım Ürünlerinin Dış Ticaret Denetimleri (25 Kasım 2022) ve
 • E-Ticaret / E- İhracat Uygulamaları (17 Kasım 2022)

konularını kapsamaktadır.

Ticaret Bakanlığınca, 2021 yılında 71 ilde, 21 işbirliği kuruluşu ile 59 Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri düzenlenmiş ve bu seminerlere 10.424 kişi katılım sağlamıştır.
 
2022 yılında 71 İlde, 17 işbirliği kuruluşu ile gerçekleştirilen 43 online Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerine 10.591 kişi katılım sağlamıştır.

2022 yılında video konferans yöntemiyle 50 online Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.