Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri 30 Mayıs - 2 Haziran 2022

23 Mayıs 2022

Ticaret Bakanlığı firmaları temel dış ticaret işlemleri, ihracatta sağlanan devlet destekleri ve potansiyel ihraç pazarları hakkında bilgilendirme amacıyla yurt sathında Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri düzenliyor.

Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri organizasyonlarına iş çevrelerinin yoğun katılımını teminen online olarak devam ediliyor.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) koordinasyonunda Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Genel Sekreterliği eğitim organizasyonu ile 30 Mayıs – 2 Haziran 2022 tarihlerinde Mersin, Tarsus-Mersin, Anamur-Mersin, Adana, İskenderun-Hatay, Karaman, Kayseri, Develi-Kayseri, Yahyalı-Kayseri ve Niğde’de yerleşik iş çevrelerine yönelik olarak Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri düzenlenecektir.
 
Seminerler;

  • İhracatta Sağlanan Devlet Yardımları (Mal ve Hizmet İhracatı- 30 Mayıs 2022),
  • Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri (31 Mayıs 2022),
  • İhracatta Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları (31 Mayıs 2022),
  • Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması (31 Mayıs 2022),
  • Pazara Giriş Engelleri ve Çözüm Yolları (1 Haziran 2022),
  • Ticarette Teknik Engeller (1 Haziran 2022),
  • 7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu (1 Haziran 2022),
  • Ticaret Bakanlığı Kolay İhracat Platformu (2 Haziran 2022),
  • Avrupa Birliğine İhracatta Zorunlu Yeni Uygulama: Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Karbon Vergisi  (2 Haziran 2022) ve
  • E-Ticaret / E- İhracat Uygulamaları (2 Haziran 2022)

konularını kapsamaktadır.
 
Ticaret Bakanlığınca, 2021 yılında 71 ilde, 21 işbirliği kuruluşu ile 59 Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri düzenlenmiş ve bu seminerlere 10.424 kişi katılım sağlamıştır.
 
2022 yılında 39 İlde, 11 işbirliği kuruluşu ile gerçekleştirilen 22 online Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerine 6.318 kişi katılım sağlamıştır.

2022 yılında video konferans yöntemiyle 50 Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.