Elektronik Menşe Ve Dolaşım Belgesi Kullanımına İlişkin Bakanlığımıza Bildirimde Bulunan Ülkeler 26.04.2024

26 Nisan 2024

11 Nisan 2023 tarihli ve 32160 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No:10)’nin 5 inci maddesi uyarınca, menşe ve dolaşım belgelerini elektronik ortamda düzenleyen ülkelerin isimlerinin Bakanlığımız resmî internet sitesinde ilan edilmesi gerekmektedir.

 

Bu çerçevede, söz konusu ülkeler ve ilgili belge türlerinin bulunduğu ekli listede bir güncelleme gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

Güncel liste için tıklayınız.