Eletronik Ticarette Güven Damgası Geliyor

23 Eylül 2016
Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ Taslağı görüşe açıldı.

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Bakanlığımızca ilgili kurum ve kuruluşlarla çok sayıda toplantı gerçekleştirilerek ve yurt dışı örnekleri araştırılarak hazırlanan “Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ Taslağı” 22/09/2016 tarihi itibarıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, meslek kuruluşlarının, dernek ve federasyonların görüşüne açılmıştır.
Tebliğ taslağı Bakanlığımız internet sitesinde kamuoyunun bilgisine de sunulmuştur.
İlgililerden gelecek görüşlerin değerlendirilmesinin ardından Tebliğ Taslağına son hali verilecektir.
Tebliğ Taslağında ön plana çıkan başlıca hususlar şöyledir:

Güven damgası sistemi kuruluyor, e-ticarette güvenlik ve hizmet kalitesi konularında yaşanan endişeler gideriliyor.

Ülkemizde internet kullanıcılarının çevrimiçi alışveriş yapmalarının önündeki başlıca engellerden olan güvenlik, gizlilik ve hizmet kalitesi konularında yaşanan endişelerin giderilmesi, güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarının yükseltilmesi ve e-ticaretin geliştirilmesi amacıyla güven damgası sistemi kurulacak.
Tebliğde yer verilen güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarını yerine getirerek sisteme dâhil olmak isteyen e-ticaret sitelerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yetkilendirilen güven damgası sağlayıcılar (GDS) tarafından güven damgası tahsis edilecek.

Güven damgasını internet sitesinde gören vatandaşlarımız e-ticaret sitesinin belirli güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarını yerine getirdiğini, güvenilir bir otorite tarafından denetlendiğini bilecek ve alışveriş yaparken kendini güvende hissedecek. Ayrıca, vatandaşlarımız güven damgası tahsis edilen e-ticaret sitelerine yöneleceğinden bu siteler diğer sitelerin bir adım önünde olacak.

E-ticarette yaşanan uyuşmazlıklara hızlı, etkin ve maliyetsiz çözüm mekanizması getiriliyor.

Güven damgası tahsis edilen e-ticaret siteleri, alıcıların siparişi hakkında bilgi alabilmesi, talep ve şikâyetlerini telefon aracılığıyla iletebilmesi için müşteri hizmetleriyle iletişim imkânı sunacak, talep ve şikâyetlerin etkin bir şekilde yönetilmesini ve sonuçlandırılmasını sağlayacak. Ayrıca, GDS tarafından oluşturulacak şikâyet iletim ve uyuşmazlık çözüm mekanizması ile e-ticarette ortaya çıkan uyuşmazlıklar hızlı, etkin ve maliyetsiz çözümlenebilecek.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve anonim şirketler GDS olabilecek.
Uluslararası güven damgası çatı kuruluşlarından akredite olan ve Tebliğde belirtilen şartları yerine getiren kamu kurumu niteliğini haiz meslek kuruluşları ve anonim şirketler, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca GDS olarak yetkilendirilecek. GDS,  güven damgasının tahsis edilmesi, askıya alınması ve iptaline ilişkin işlemleri yürütecek ve güven damgası tahsis edilen e-ticaret sitelerini denetleyecek. 

Elektronik Ticarette Güven Damgası Tebliğ Taslağı için Tıklayınız.