Hızlı Kargo İşlemlerine İlişkin Duyuru

06 Ocak 2015
“Gümrük Mevzuatı uyarınca yolcu eşyası ve diplomatik eşya niteliğini taşıyan eşyanın elektronik ticaret gümrük beyannamesi  (ETGB) kullanılmak suretiyle  beyan edilebilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda güncellenen “Hızlı Kargo İşlemleri Rehberi” için tıklayınız.”