İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesi

07 Ekim 2020

Bilindiği üzere, 2016 yılı Ağustos ayı içerisinde 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nda yapılan değişiklikle, ihracatçılara hususi damgalı pasaport verilebilmesinin önü açılmış bulunmaktadır.
 
Bu kapsamda, 2017/9962 sayılı “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar” 23/03/2017 tarihli ve 30016 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
7 Ekim 2020 tarihli ve 31267 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karar değişikliği ile 2017/9962 sayılı Kararda bazı değişiklikler yapılmıştır. Buna göre,
 
-Mülga Ekonomi Bakanlığının geçtiği maddeler güncel duruma uyarlanmış,
-Ticaret Bakanlığının yeni taşra teşkilatı düzeninde yetkili bölge müdürlüklerinin Bakanlık tarafından belirleneceği düzenlenmiş,
-Uygulamada kırtasiyeciliğe ve zaman kaybına yol açan temsil ve ilzam yetkisine sahip olma şartı sadece temsile yetkisine sahip olma şeklinde değiştirilmiş,
-Talep formunu imzalama yetkisi ihracatçı birlikleri genel sekreterlerine ve yetkilendirecekleri genel sekreter yardımcılarına verilmiş,
-Hususi damgalı pasaport müracaat sürecine ilişkin uygulama usul ve esaslarını belirlemek konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiş,
-Hususi damgalı pasaport alabilme şartlarını kaybeden kişilerin pasaportlarını iptal ettirme ve firmaların bu durumu bölge müdürlüklerine bildirme sürelerinde düzenleme yapılmış; bu sürelerde iptal ve bildirim yapılmaması durumunda verilecek hak mahrumiyeti de öngörülen 4 yıllık pasaport hakkı süresiyle paralellik sağlaması amacıyla 10 yıldan 4 yıla indirilmiştir. 

İhracat performansımızı sürdürülebilir bir şekilde daha yüksek düzeylere taşıyarak, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023 yılında dünya mal ticaretinden aldığımız payı artırmak ve ülkemizi dünyanın en iyi ekonomilerinden biri haline getirmek hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerlemekteyiz.
 
Ticaret Bakanlığı olarak, ihracatçılarımızın önündeki engellerin kaldırılarak, mevcut pazarlarımızda yerimizi sağlamlaştırmak ve yeni pazarlara girmek amaçlarına hizmet edecek her türlü girişim için tüm imkânlarımızı seferber etmekte ve hiçbir fedakârlıktan kaçınmamaktayız.
 
İhracatçılarımıza sağlanan hususi damgalı pasaport imkânı ile ihracatçılarımızın işlemlerini kolaylaştırarak önlerini açmayı, ihracatçılarımızın dünyanın her noktasında daha aktif ve daha görünür olmasını sağlamayı hedefliyoruz.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.