İstanbul Laboratuvar Müdürlüğü Akreditasyonu

04 Temmuz 2024

İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKAK TARAFINDAN 9 METOTTA DAHA AKREDİTASYON SERTİFİKASI ALMAYA UYGUN BULUNMUŞTUR.

Laboratuvar akreditasyonu teknik yeterliliğin güvenilir bir göstergesi olarak hem ulusal hem de uluslararası yüksek saygınlığı ifade etmektedir. Laboratuvarların akredite edilmesi için yapılan gerekli işlemler uluslararası kriterlere göre düzenlenmiş ve standartlaştırılmıştır. Akreditasyon için kullanılan ortak yaklaşım sayesinde akredite laboratuvarlar tarafından elde edilen sonuçları ihtiva eden rapor ve sertifikalar uluslararası kabul görmektedir. Bu durum, ülkeler arasında mal ticaretinin gereksiz deney ve analiz tekrarları ile yavaşlaması riskini azaltmakta, ilave deney ve analiz masraflarını azaltmaktadır. 

Bu çerçevede, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı İstanbul Laboratuvar Müdürlüğü 30.11.2015 tarihinde TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu)  tarafından TS EN ISO/IEC 17025:2012 “Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar” hükümlerini yerine getirerek akredite olmuş olup, 14.06.2024 tarihinde TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardı kapsamında akreditasyonunu sürdürdüğünü kanıtlayarak, daha önce 71 olan akredite metot sayısını 9 metotta yapmış olduğu kapsam genişletmesi ile toplam 80 analiz metoduna çıkarmış bulunmaktadır.

İstanbul Laboratuvar Müdürlüğünce kapsam genişletme çalışmaları kapsamında Akreditasyon sertifikası alınan metotlar aşağıdadır.

Petrol ve Petrol Ürünleri

1- Motorin Türleri; Parlama Noktası Tayini, Pensky-Martens Kapalı Kap Yöntemi (ASTM D93)
2- Motorin Türleri; Renk Tayini, Otomatik Tristimulus Yöntemi (ASTM D6045) 

Tekstil ve Deri Ürünleri
 

3- Dokumasız Kumaşlar; Test Yöntemi, Birim Alan Başına Kütlenin Belirlenmesi (TS EN ISO 9073-1) 

Cam-Seramik
 
4- Cam; Ortalama Doğrusal Termal Uzama Katsayısı Tayini (TS 3758 ISO 7991)
5- Porselen; Gıdalarla Temas Eden Malzemeler ve Eşyalar, Su Absorpsiyonu Deneyi (TS EN 1217-Metot A) 

Gıda ve Yem Ürünleri
 
6- Ayçiçek Yağı; Özgül Ağırlık Tayini Salınım Yapan U-Tüp Yöntemi (ISO 18301)

7- Gıdalar; Kakao Tayini, HPLC-UV/DAD Metodu (ILIADe 112 CLEN Method-Determination of the cocoa content in food products by quantification of theobromine and caffeine by HPLC)

Plastik ve Kauçuk Ürünleri

8- Kauçuk Malzemeler; Kalitatif Silisyum (Si) Tayini (XRF Kullanarak) (İşletme İçi Metot “07.AT.16 (rev.00)” (ASTM 6247 esaslı)
9- Alüminyum İçeren Plastikler; Plastik Oranı Tayini, Termogravimetrik Analiz ile (İşletme İçi Metot “07.AT.15 Rev.00” (TS EN ISO 113358-1, ASTM E1131) 

Diğer taraftan, Gümrük Laboratuvar Müdürlüklerimiz 203 olan akredite metot sayısını 2024 yılı Haziran ayı itibarı ile 212 metoda çıkarmış olup tüm laboratuvar müdürlüklerimizce akredite metot sayılarının artırılmasına yönelik çalışmalar, aralıksız olarak sürdürülmeye devam etmektedir.
 
Laboratuvarlarımızın akreditasyon sürecinde son durumları şu şekildedir:
 

LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ Ankara İzmir Bursa Mersin İstanbul Kocaeli TOPLAM
AKREDİTE METOT SAYISI 25 55 21 21 80 10 212

Kamuoyunun bilgisine sunulur.(27.06.2024)