Klinker ve bazı gübrelerin ihracatında kayıt uygulaması getirilmiştir

04 Eylül 2021

Bilindiği üzere, Covid-19 pandemisi süresince küresel düzeyde tüm sektörlerde üretim süreçleri aksamış, hammadde ve yarı mamul tedarik zincirleri ile lojistik süreçlerde de ciddi bozulmalar baş göstermiştir. Bu durumun bir sonucu olarak, gerek tarımsal üretimde önemli girdilerden olan kimyasal gübre fiyatlarında gerekse çimento fiyatlarında ciddi artışlar meydana gelmiştir.
 
Bakanlığımızca yapılan değerlendirmede, halihazırda “çimento” ihracatının kayıt altında olduğu ancak mevcut durumun inşaat sektöründe konut üretimini zorlaştırdığı da dikkate alındığında, çimentonun yanı sıra “klinker” ihracatının da takip altına alınmasının faydalı olacağı, ayrıca tarım sektöründe bitkisel üretimimizin olumsuz etkilenmesinin önlenmesini teminen yurt içi talebinin karşılanması noktasında “gübre” ihracatının da takip altına alınmasına ihtiyaç duyulduğu anlaşılmıştır.
 
Bu sebeple, bugün yayımlanan Tebliğ değişikliği ile “2523.10.00.00.00 GTP’li Klinker”, “3105.30.00.00.00 GTİP’li Diamonyum hidrojenortofosfat (DAP)”, “3105.59.00.00.11 GTİP’li NP (20-20-0) cinsi gübreler” ve “3105.20.10.00.00 GTİP’li NPK (15-15-15) cinsi gübreler”in ihracı kayıt altına alınmış olup, bahse konu ürünler “İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine” eklenmiştir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.