Marmara Üniversitesi Nudge Bootcamp

18 Nisan 2019
Türkiye’nin ilk Davranışsal Kamu Politikaları Dairesini bünyesinde bulunduran Bakanlığımız bu alandaki çalışmalarına bir yenisini ekleyerek Marmara Üniversitesi Nudge Bootcamp organizasyonunu gerçekleştirdi.
15- 16 Nisan 2019 tarihlerinde Marmara Üniversitesi yerleşkesinde, Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden 100’e yakın öğrencinin katılım sağladığı çalıştayın teması “Tüketicilerin Ürün Güvenliği Farkındalığının Artırılması” idi.

Çalıştayın ilk gününde öğrencilere, Bakanlığımız uzmanları tarafından  “Kamu Politikasında Davranışsal Yaklaşım” ve “Ürün Güvenliği Farkındalığı” konularında eğitim verilmiştir. Etkinliğin ikinci gününde ise, öğrenciler çalışma gruplarına ayrılmış ve her grup Bakanlığımız tarafından önümüzdeki dönemde yürütülecek çalışmalar ile ilgili proje üretmiştir. Çalıştay ile öğrenciler nezdinde davranış bilimleri konusunda farkındalık yaratılırken Bakanlığımızın çalışmalarına akademik camianın katkısı alınmıştır.