Serbest Bölgelerden Nitril Eldiven Tedariğine İlişkin

30 Kasım 2020

Son günlerde, 4015.11.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonundaki (Cerrahide kullanılan eldiven) ürün ile alakalı olarak, serbest bölgelerde bulunan firmalar tarafından alım-satım işlemi gerçekleştirildiği ve bu ürünleri tedarik etmek üzere bölgelere yerli ve yabancı kişilerce başvuruda bulunulduğuna yönelik duyumlar Bakanlığımıza iletilmektedir. Bahsi geçen ürünün üretimine veya alım-satımına ilişkin olarak serbest bölgelerimizde hâlihazırda faaliyette bulunan herhangi bir firma bulunmamaktadır. Olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi adına mezkûr ürüne yönelik serbest bölgelerden tedarik taleplerinin Bakanlığımıza bağlı Serbest Bölge Müdürlüklerinden teyit edilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.