TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN YURTDIŞI YATIRIM ANKETİ SONUÇLARI AÇIKLANDI. 14.06.2024

Türkiye’de Yerleşik Gerçek ve Tüzel Kişilerin Yurtdışındaki Doğrudan Yatırımları 2023 Yılı Sonu İtibarıyla 57,9 Milyar Dolar Olarak Tespit Edildi.

14 Haziran 2024

Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yurtdışındaki yatırımları, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve ilgili mevzuat kapsamındaki düzenlemelere dayanarak Ticaret Bakanlığı tarafından yıllık olarak yapılan “Yurtdışı Yatırım Anketleri” kapsamında tespit edilmektedir.

Bu kapsamda, Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin 2023 yılı sonu itibarıyla yurtdışındaki yatırımlarının tespitine yönelik olarak Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan “Yurtdışı Yatırım Anketi – 2024”, 16 Nisan – 17 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından kurulan “online sistem” üzerinden gerçekleştirilen Anket sonucunda, Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin 130 ülkedeki yatırımlarında sermaye pozisyonu 57,9 milyar dolar olarak tespit edildi.

Anket çalışması sonucunda, söz konusu yatırımlara Türkiye’den yapılan ihracatın 8,2 milyar dolar ve bu yatırımlardan Türkiye’nin yaptığı ithalatın ise 6,9 milyar dolar olduğu belirlendi.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yurtdışı yatırımlarının adres ve iletişim bilgilerini, sektörlerini ve ekonomik büyüklükleri gibi önemli ayrıntıları içeren veri setini, ikili ve çok taraflı ticari ve ekonomik anlaşmaların müzakerelerinde, yurtdışında yatırımları bulunan girişimcilere yönelik politikaların geliştirilmesinde ve yatırımcıların yurtdışında karşılaştıkları zorlukların aşılmasına yönelik ticaret diplomasisi faaliyetlerinde kullanmaktadır.

Anket sonuçları UNCTAD, OECD, IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşlara da raporlanmaktadır.