Ticaret Bakanlığı Tarafından Yeni Kurulan İhracat Destek Ofisleri Temsilcilerine Yönelik Eğitim Programı Düzenleniyor

10 Aralık 2019

Ticaret Bakanlığı tarafından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı oda ve borsalar bünyesinde oluşturulan İhracat Destek Ofisleri temsilcilerine yönelik olarak, 10 – 11 Aralık 2019 tarihlerinde, Ankara’da iki günlük bir eğitim programı düzenlenecektir. 

Program çerçevesinde, 2018 yılının Kasım ayında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Ticaret Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde oluşturulan İhracat Destek Ofisleri arasına eklenen 36 adet yeni ofis temsilcisine yönelik olarak; Ticaret Bakanlığınca sağlanan ihracat destekleri ile dış ticaret mevzuatı ve uygulamaları alanındaki konular ile Eximbank ve KOSGEB destekleri alanında bilgiler aktarılacak. Bizzat Ticaret Bakanlığı uzmanları ile Türk Eximbank ve KOSGEB yetkilileri tarafından gerçekleştirilecek eğitim çalışmaları, TOBB İkiz Kuleler binasında icra edilecektir.

Odalar ve/veya Borsalar bünyesinde kurulan İhracat Destek Ofisleri, bulundukları illerde Ticaret Bakanlığının birer iletişim noktası olarak üye firmalara başta devlet yardımları olmak üzere ihracata ilişkin uygulamalar ve pazar araştırma bilgi kaynakları hakkında düzenli bilgi sağlamakta, firmaların dış ticaret konusunda karşılaştıkları sorunları gerektiğinde Bakanlıktan yardım alarak çözüme kavuşturmakta ve ihracatçı sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar yapmaktadırlar.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.