Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Serbest Ticaret Anlaşması Anketi (Mal Ticareti, Hizmetler, Dijital Ticaret, Yatırım)

09 Temmuz 2024

Türkiye-KİK Serbest Ticaret Anlaşmasına yönelik Ortak Bildiri 21 Mart 2024 tarihinde imzalanmış olup müzakerelerinin başlatılması yönünde mutabakata varılmıştır. Bu çerçevede, mal ticareti, hizmet sektörleri, yatırım ve dijital ticaret alanlarında yeni iş birliği zemini oluşturarak STA müzakerelerine başlamayı hedeflemekteyiz.  Müzakereler pek çok husus ile birlikte mal ticaretine ek olarak hizmet sektörleri, dijital ticaret ve yatırım alanlarını da kapsayacaktır.
 Müzakereler öncesinde özel sektör görüşlerine başvurulabilmesi amacıyla Bakanlığımızca bir anket başlatılmıştır. KİK pazarı ile ilgilenen özel sektörümüzü ve yatırımcılarımızı anketimize katılarak sürece dahil olmaya davet ediyoruz. 
Anketin amacı, ilgili sektör temsilcileri ve yatırımcıların aşağıdaki hususlarda görüş ve değerlendirmelerini almaktır:

  1. KİK pazarı ile ilgili beklentiler
  2. KİK pazarında karşılaşılan ekonomik, teknik ve hukuki zorluklar
  3. Müzakerelerde öncelik verilmesi gereken sektör ve konular
31 Temmuz 2024 Çarşamba gününe kadar yayında kalacak anketi doldurarak görüş ve önerilerinizi Bakanlığımıza iletebilirsiniz.
Ankete bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz:
Anketler (ticaret.gov.tr)  
 
  1. Mal Ticareti: https://anketler.ticaret.gov.tr/index.cfm?ID=185
  2. Hizmetler, Dijital Ticaret, Yatırım: https://anketler.ticaret.gov.tr/index.cfm?ID=162