Türkiye Ürün İhtisas Borsası İçin Bir Adım Daha Atıldı

20 Nisan 2019

Bakanlık olarak lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsacılığı sisteminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalara tüm hızımızla devam etmekteyiz. Bilindiği üzere, lisanslı depoculuk sisteminin son ayağı olan Türkiye Ürün İhtisas Borsasının kuruluşuna 06/04/2017 tarihli ve 30030 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/9986 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile izin verilmiş ve Borsanın esas sözleşmesi 13/06/2018 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilerek kuruluş süreci tamamlanmıştır.
Ülkemiz tarım ürünleri piyasası için devrim niteliğinde bir gelişme olan Türkiye Ürün İhtisas Borsasının faaliyete geçmesiyle birlikte elektronik ürün senetlerinin alım ve satımı tamamen elektronik ortamda hızlı ve güvenilir biçimde tek bir platformda yapılacak, çok sayıda alıcı ve satıcının bulunduğu gelişmiş bir tarım ürünleri piyasası oluşacak ve tarımsal piyasalar ile finansal piyasaların entegre olması sağlanacaktır. Türkiye Ürün İhtisas Borsası ile daha rekabetçi tarım ürünleri piyasasının oluşması, lisanslı depolarda depolanan ürünlere yönelik daha sağlıklı fiyat oluşumlarının sağlanması ve fiyat dalgalanmalarının en aza indirilmesi sağlanacaktır.
Bu amaçlar doğrultusunda Borsanın hasat döneminde faaliyetlerine başlayabilmesi için tüm çalışmalarımızı büyük bir hızla sürdürmekteyiz. Bu çerçevede yapılan çalışmalarımızdan biri de Borsada faaliyet gösterecek aracılara ilişkin ikincil mevzuatın düzenlenmesidir.
Bu kapsamda, elektronik ürün senetleri ve bunlara dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin Türkiye Ürün İhtisas Borsasında alım satımına aracılık edilmesine, aracıların yetkilendirilmesi ile bu yetkinin askıya alınması ve iptali ile aracıların gözetim ve denetimine yönelik hususların düzenlenmesine ilişkin hazırlanan Türkiye Ürün İhtisas Borsasında Aracılık Faaliyetleri ile Aracıların Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik 20/04/2019 tarihli ve 30751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile Borsada aracı olarak faaliyet gösterilebilmesi için sahip olunması gereken şartlar, aracıların faaliyetlerine ilişkin esaslar, aracıların yükümlülükleri ve yapamayacakları iş ve işlemler ile aracıların gözetim ve denetimi gibi hususlar düzenlenmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.