Yurt Dışından Gönderilen Yardım Malzemelerin Gümrük İşlemlerine İlişkin Duyuru

07 Şubat 2023

 
Deprem nedeniyle zarar gören kişilere ücretsiz olarak dağıtılmak veya kullanımlarına sunulmak üzere yurt dışından gönderilen temel ihtiyaç maddeleri ile diğer eşyanın;
 
-  Kamu kurum ve kuruluşlarına
-  Kamu yararına çalışan derneklere
-  Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara
 
gönderilmesi durumunda gümrük vergilerine ve ticaret politikası önlemlerine tabi olmaksızın  ithal edilmesi mümkün bulunmaktadır.  
 
İlgili Bakanlıklarca koordinasyonun düzenli yapılabilmesini teminen bu kapsamda gelen eşyanın aşağıda sayılan kurum/kuluşlardan herhangi birinin adına gönderilmesi gerekmektedir.
 

  • AFAD
  • Ankara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
  • Şanlıurfa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
  • Kahramanmaraş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
  • Adıyaman Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
  • Adana Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
  • Hatay Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
  • Diyarbakır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
 
Söz konusu eşyanın gümrük işlemlerinin yapılabilmesi için;
 
  • Varsa taşıma belgesinin
  • Eşya listesinin  (aşağıdaki örneğe uygun olarak)
 
geldiği gümrük idaresine sunulması yeterlidir.
 
Kriz Halinde Zarar Görenlere Gönderilen Eşyaya Ait Liste
 
VASITA İLE İLGİLİ BİLGİLER GELEN YÜK İLE İLGİLİ BİLGİLER
Kamyon ise Ülkesi, Plakası;
Gemi ise Adı ve Acentesi;
Uçak ise Sefer Sayısı
Eşyanın;
 
  Cins ve nevi Adedi  Ağırlığı