Sicil Müdürü/Müdür Yardımcısı Atama Belgeleri Hakkında

26 Kasım 2019

Sicil Müdürü/Müdür Yardımcısı Atanması ve Görevden Alınmasında Talep Edilen Belgeler
 
Bakanlığımızın onayına tabi olan sicil müdürü ataması ve görevden alınması işlemleri ile Birlik Yönetim Kurulunca kararlaştırılan sicil müdürü yardımcısı atanması ve görevden alınması işlemlerinde aşağıdaki evraklar talep edilmektedir. Ayrıca, ataması yapılacakların esnaf ve sanatkar veya ticaret sicilinde aktif kayıtlarının bulunmaması gerekmektedir.

 
Sicil Müdürünün Görevden Alınması İçin;

 1. Görevden almaya ilişkin haklı bir gerekçenin sunulduğu Birlik Yönetim Kurulu Kararı
 2. Sicil Müdürü Görevden Alma Formu (3 nüsha, ıslak imzalı) için tıklayınız.
Sicil Müdürü Atanması İçin;
 1. Atanma gerekçesinin yer aldığı Birlik Yönetim Kurulu Kararı
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 3. Adli sicil kaydı örneği (e-devlet üzerinden)
 4. Askerlik durumuna ilişkin belge (erkek adaylar için, e-devlet üzerinden)
 5. Sağlık kurulu raporu (görevini yapmaya engel olacak bir sağlık sorununun bulunmadığını gösteren, tam teşekküllü hastaneden alınmış)
 6. İş tecrübesine ilişkin bilgi ve belge
 7. Diploma sureti (Birlik veya noter onaylı)
 8. Sicil Müdürü Atama Formu (3 nüsha, ıslak imzalı) için tıklayınız.
 
Sicil Müdürü Yardımcısının Görevden Alınması İçin;
 1. Görevden almaya ilişkin haklı bir gerekçenin sunulduğu Birlik Yönetim Kurulu Kararı
 
Sicil Müdürü Yardımcısı Atanması İçin;
 
 1. Atanma gerekçesinin yer aldığı Birlik Yönetim Kurulu Kararı
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 3. Adli sicil kaydı örneği (e-devlet üzerinden)
 4. Askerlik durumuna ilişkin belge (erkek adaylar için, e-devlet üzerinden)
 5. Sağlık kurulu raporu (görevini yapmaya engel olacak bir sağlık sorununun bulunmadığını gösteren, tam teşekküllü hastaneden alınmış)
 6. İş tecrübesine ilişkin bilgi ve belge
 7. Diploma sureti (Birlik veya noter onaylı)
 
NOT: Sicil müdürleri ile sicil müdür yardımcılarının atanmaları için Genel Müdürlüğümüzde yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olunması gerekmektedir.