Bakan Tüfenkci, Üreten Türkiye Konuşuyor kampanyasını başlattı

Bakan Tüfenkci, "Biz artık milletin enerjisinin, milletin insan kaynağının, sermayesinin bu sistem arızaları nedeniyle heba olmasını istemiyoruz. Güçlü Türkiye istiyoruz, o nedenle bu anayasa değişikliğini milletin huzuruna getirdik." dedi.

14 Mart 2017

"Üreten Türkiye Konuşuyor" programının ilki Van'da gerçekleştirildi. 

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci,  "Üreten Türkiye Konuşuyor" programında, üreten ekonominin aktörlerini bir araya getirmek üzere planladıkları toplantının ilkini Van'da düzenlemekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

Tüfenkci, hükümetin ekonomide aldığı tedbirlerin, sağladığı teşviklerin ve ekonominin gelmiş olduğu son durum ile gelecek beklentilerini istişare edeceklerini belirterek, bakanlık olarak ticari hayatın kolaylaştırılması, güvenin artırılması, yatırım ve iş ortamının iyileştirilmesi amacıyla önemli reformlar yaptıklarını ve bunu sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti. 

Tüm çabaları sonucunda ülke ekonomisini 2002 yılında olduğu seviyeden çok ileriye taşıdıklarını vurgulayan Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak, ekonomimize hız kazandıracak birçok yeni mekanizmayı uygulamaya aldık. Tacirlerimizin ve esnaflarımızın ihtiyaçları çerçevesinde çeşitli destekleri yürürlüğe koyduk. İşletmelerimizin işini kolay ve güvenli hale getirmek için son dönemde de birçok yeniliğe imza attık. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu ile finansmana erişimi kolaylaştırdık. Öncelikle KOBİ'lerimizin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu'nu hazırladık. 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren bu kanun ile artık KOBİ'lerimizin yanı sıra tacir, esnaf, çiftçi, üretici örgütü ve serbest meslek erbabımız taşınır rehni karşılığında kredi kullanabiliyor. Ticari aktörlerin finansmana erişiminin kolaylaşması için attığımız bu adım sonucunda daha fazla üretim ve yatırım yapılmasının önünü açtık. Kredi piyasalarında verimsizliğe neden olan sermaye teminat uyumsuzluğunun önüne geçtik. Rehin sözleşmelerinin tescil edileceği kısa adı TARES olan Taşınır Rehni Sicili Türkiye Noterler Birliği tarafından kuruldu. 1 Ocak 2017'de faaliyete aldığımız bu sistem üzerinden taşınır sicil işlemleri yürütülüyor. Uygulama oldukça yeni olmasına rağmen, bu yeni düzenleme ile getirilen imkanlardan girişimcilerimiz faydalanmaya başladı. 3 Mart 2017 tarihi itibariyle toplam 995 rehin sözleşmesinin tescil edildiğini görüyoruz." 

"Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" ile oda ve borsa üyelerinin borçlarına ilişkin bir düzenleme yaptıklarını anımsatan Tüfenkci, üyelerin, oda ve borsalara olan borçlarının asıllarının aylık dönemler halinde ve azami toplam 6 eşit taksitte ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacakların tahsilinden vazgeçildiğini ifade etti. 

Tüfenkci, çek hamillerinin korunması için karşılıksız çekte adli para cezasını öngören ve çeke itibar kazandıracak kare kodlu çek sisteminin zorunlu olmasını sağlayacak düzenlemeler yaptıklarını da bildirerek, şunları söyledi:

"Tacirimizin işe başlama süreçlerini kolaylaştırmak ve maliyetlerini azaltmak amacıyla önemli kolaylıklar getirdik. Böylece, hem şirket kuruluş ve tasfiye süreci kısaltıldı,hem de maliyetler önemli ölçüde azaltıldı. Lisanslı depolarda muhafaza edilen tarım ürünlerini temsil eden elektronik ürün senetlerinin işlem göreceği, uluslararası düzeyde faaliyet gösterecek Ürün İhtisas Borsası'nın kuruluşu Bakanlar Kurulunda imzaya  açıldı. Ülkemizin tarım ürünleri piyasalarının ve sermaye piyasalarının önde gelen kuruluşları, bankaları Ürün İhtisas Borsası için güçlerini birleştirdi. Tarım ürünleri piyasamızın daha gelişmesi, ülkemizin bölgemizdeki tarım ürünleri ticaretinin merkezi haline gelmesi ve dünya tarım ürünleri piyasasında daha etkin rol alması sağlanacak. Üreticilerin ürünlerini lisanslı depolara getirebilmeleri ve ürünlerini daha uzun süre lisanslı depolarda depolayabilmelerini sağlamak istiyoruz. Bu kapsamda, ürünlerini lisanslı depolarda depolayan üreticilerin ve üretici birliklerinin lisanslı depo işletmelerine ödeyeceği depo kira ücretinin ve analiz ücretlerinin tamamı devlet tarafından karşılanacak."

Elektronik ticaretin güvenli bir ortamda gelişmesi ve yaygınlaşması amacıyla "Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu" çıkardıklarını vatandaşların rahatsızlıklarının giderilmesi amacıyla istenmeyen kısa mesaj, telefon araması ve e-postaların önlenmesine ilişkin düzenlemeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Tüfenkci, internet üzerinden çok daha güvenli bir şekilde alışveriş yapılabilmesi amacıyla e-ticaret sitelerine yönelik güven damgası sistemini oluşturmak için bir çalışma başlattıklarını ifade etti.

"Artık tek söz sahibi millet olacak"

Türkiye'nin dünya ile rekabet edebilmesi gerektiğini, bunun da güçlü yönetim, kalıcı istikrar, hızlı ve etkili icraatla mümkün olduğunu belirten Tüfenkci, mevcut sistemle ancak bu noktaya gelebildiklerini, milletin içinden çıkan parti olarak ülkenin tüm sorunlarına çözüm üretmeye çaba gösterdiklerini vurguladı. 

Tüfenkci, vesayet sistemlerinin Türkiye'nin insan kaynağını heba etme adına neler yaptığını herkesin çok iyi bildiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Biz artık milletin enerjisinin, milletin insan kaynağının, sermayesinin bu sistem arızaları nedeniyle heba olmasını istemiyoruz. Güçlü Türkiye istiyoruz, o nedenle bu anayasa değişikliğini milletin huzuruna getirdik. Burada artık tek söz sahibi millet olacak. Başka odaklar olmayacak. Yetkisini milleten almayan iş başına gelemeyecek. Yeni sistemle Türkiye daha da hızlanacak. Burada yasamayı daha da güçlendiriyoruz. Denetimlerin aynı şekilde hızlı yapılmasını istiyoruz. Yargıyı güçlendirmek istiyoruz. 1982 Anayasası'nda yargı bağımsızdı. Biz yargı aynı zamanda tarafsız olsun istedik. Birileri buna karşı çıkıyor. Yargının bağımsız ve tarafsız olmasından kim neden endişe duyar bunu anlamakta zorlanıyoruz. Biz yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığıyla yargıyı asıl işine döndürmüş olacağız. Yargı bir yere taraf olacaksa milleten yana taraf olması gerekir dedik."

Türkiye'nin terörle etkin mücadele etmesi gereken bir ülke olduğunu, bu nedenle hızlı karara ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Tüfenkci, bu ülkede bir daha koalisyonların, devalüasyonların, enflasyonların olmaması için herkesin "evet" demesi gerektiğini sözlerine ekledi.