Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent Tüfenkci'nin 2018 Mali Yılı Bütçe Sunumu

15 Aralık 2017
Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri;

Sizleri saygıyla selamlıyorum.

2018 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın bütçesini sunmak ve bu vesile ile Bakanlık faaliyetleri, hedefleri hakkında bilgi vermek üzere huzurlarınızda bulunmaktayım.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak hedefimiz; Türkiye’nin, “ticaretin daha kolay ve daha güvenli yapıldığı ülke” olmasını sağlamaktır.

Gümrüklerimizde tam otomasyona geçiş ile; gümrük işlemlerinin ve ticari işlemlerin süresini kısaltan, maliyetleri azaltan ve güvenliği artıran çalışmaları önceliyoruz.
2017’de ülkemiz merkezi yönetim vergi gelirlerinin %21,5’ine tekabül eden 92 milyar 651 milyon TL’yi gümrüklerimiz aracılığıyla  tahsil ettik.
 
2017 yılı Ocak-Kasım döneminde,  74 bin 947 Firma İhracat; 80 bin 458 firma ithalat işlemi gerçekleştirdi.

Bu dönemde, toplam dış ticaret hacmimiz 354 milyar Dolar oldu.
 • 2002’de 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığımız ürün sayımız 9 iken; son bir yıl içinde 33 üründe 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptık.
 • 2002 yılında 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığımız ülke sayısı 8 iken bugün 32 ülkeye 1 milyar dolar üzerinde ihracat yapıyoruz.
 • 2002’de 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan 5 şehrimiz varken, Bugün 1 milyar dolar üzerinde ihracat yapan 22 şehrimiz var.
İHRACATIMIZ DAHA GENİŞ TABANLI BİR YAPIYA KAVUŞTU
 • AB pazarının ihracatımız içerisindeki önemi sürmekle birlikte
 • Asya, Kuzey Afrika, Yakın ve Orta Doğu pazarlarının da ihracatçıların artan ilgisine mazhar olduğunu görmekteyiz.
GÜMRÜKLER

Ticareti kolaylaştırmak için birçok çalışmamız var.
Gümrük işlemlerinde gerekli belgelerin kâğıt ortamından elektronik ortama aktarılması yönünde çalışıyoruz,
 • Gümrük Beyannamelerinde Tescil ve Onay İşlemlerini Birleştirdik.
 • Gümrük Beyannamesinin Her Aşamasında Beyan Sahibini Bilgilendirdik.
Yükümlü Geri Bildirim Sistemi” ile gümrük beyannamelerinin durumunun anlık olarak e-posta ile bildirilmesini sağladık.
 • İhracat İşlemlerinde E-Fatura Uygulamasını Başlattık.
 • Önemli bir çalışmamız ise, Hükümetimizin çok önem vererek hızla hayata geçirdiğimiz; dış ticaret erbabımızın zaman ve maliyet tasarrufunu sağlayan TEK PENCERE SİSTEMİ’dir.
Bugün birçok kurum sisteme entegre olmuş vaziyette ve birçok işlem bu tek veri giriş noktasından tamamlanabilmektedir.

21 kurum ve kuruluşla Tek Pencere Sistemine geçilmiştir.

118 belge Tek Pencere Sistemi üzerinden işlem görmektedir.

Piyasa Gözetimi ve Denetimini de Tek Pencere ile Entegre Hale getiriyoruz.

Böylece, piyasa gözetimi ve denetimi sonucunda bir eşya ile ilgili olumsuzluk çıkması durumunda, eşyanın gümrük beyannamesiyle bağlantı kurularak bu kapsamdaki diğer eşya hakkında da gerekli önlemlerin alınması sağlanacaktır.
Konterner ve Liman Takip Sistemini 2018 yılı itibarıyla tüm limanlarda işler hale getirmek için çalışıyoruz.

Bunun ardından, sisteme liman idareleri acenteler ve diğer kamu kurumlarını entegre edeceğimiz Liman Tek Sistemimiz gelecektir.

Yine kara hudut kapılarımızda mükerrer bilgi talepleri ve kontrollerini ortadan kaldırarak, sınır geçiş sürelerini kısaltmak için komşu ülke gümrüğüyle ülkemiz gümrüğü arasında anlık veri paylaşımının sağlanması yönünde çalışıyoruz.
Bu yönde Gürcistan ve İran ile oldukça ilerleme kaydettik.

Özellikle güvenilir ticaret erbabının gümrük işlem süreçlerinin kolaylaştırılıp hızlandırılmasında büyük payı olan diğer bir uygulamamız ise “Yetkilendirilmiş Yükümlü” uygulamasıdır.
Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi firma sayımız 201’dir.

Bu firmalar ihracatımızın %25’ini, ithalatımızın ise %29’unu gerçekleştirmektedir.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sistemini KOBİ’lerimize de Açıyoruz.
 • Gümrüklerimizde İzin ve Belgelerde Kâğıtsız Ortama Geçtik
 • Uluslararası Ticari Taşımalara Kolaylıklar Getirdik
“TIR Ön Beyan Uygulaması” ve “Karayolunda Transit Rejiminde Ön Beyan Uygulaması”nı başlattık.
 • Transit İşlemlerini Kolaylaştırdık, İzlenebilirliğini Artırdık
 • Yatların Elektronik Ortamda Takibini Sağladık.
 • Hızlı Kargo Taşımacılığını Karayoluna Açtık
 • Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Ölçme Sistemi: GET-AP’ı hayata geçirdik.
GET-AP ile ticaret erbabımıza, canlı veriler üzerinden akışı izleme imkânını sunuyoruz. Aynı zamanda kendimizi de denetime açıyoruz. 
Keyfi uygulamalara, kötü performansa, beklemelere, yüksek maliyetlere son vermeyi hedefliyoruz.
 • “Kamu Laboratuvarlarında Mükerrer Analizleri Önlemek üzere Laboratuvarlarımızda TEK uygulamayı getiriyoruz.
Bütün tahliller tek numune üzerinden, tek noktada yapılacak.

GÜMRÜK KAPILARIMIZ

Sınır kapılarımızı misafir kapısı olarak addediyor, ülkemizin kapılarını tüm dünyaya açıyoruz.

Artan dış ticaret hacmine, ihtiyaç ve taleplere cevap verecek biçimde Gümrük kapılarımızı yeniliyor, tam otomasyona kavuşturuyoruz.

Gümrük kapılarımızı beklemeleri en aza indirmeyi mümkün kılacak Tek Durak Projesini uygun olarak yeniliyoruz.

KARA KAPILARI MASTER PLANI HAZIRLIYORUZ

Sarp Gümrük Kapısı’nı ihtiyacı karşılar hale getirmek amacıyla inşaat çalışmalarına başlandı.

Kapıköy Gümrük Kapısı’nda inşaat çalışmaları devam etmektedir.

Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nın inşaatını 24 Kasım’da başlattık.

Habur ve Gürbulak Gümrük Kapılarımızın yeniden yapılandırılması kapsamında proje çalışmaları tamamlanmıştır.

Kapıkule Gümrük Kapısı’nda, bagaj X-Ray’lerinin kurulduğu Yolcu Salonu 24 Kasım’da hizmete girdi.

Karkamış Gümrük Kapısı’nda yoğunluğun azaltılması ve bölgenin güvenlik riskleri sebebiyle kapı yenilenerek inşaat tamamlanmıştır.

İpsala, Pazarkule, Dereköy ve Posof/Türkgözü Gümrük Kapılarının yeniden inşasına yönelik proje çalışmaları devam etmektedir.

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE

Organize suç ve terör örgütlerine finansman sağlayan;

Toplum sağlığını ve kamu düzenini bozan;

Ekonomik olarak ülkemizi zarara uğratan;
Uyuşturucu, sigara ve akaryakıt başta olmak üzere;

Her türlü kaçakçılığa karşı kararlı bir mücadele veriyoruz.

Gümrük kapılarımızda kaçakçılıkla mücadelede dünyada geliştirilen en son teknolojiye sahip cihaz ve sistemleri kullanıyor;

Gümrük kontrollerinde etkin ve hızlı işlem yapılmasına özellikle önem veriyoruz.

2017 yılı başından bugüne kadar 5 bin 633 olayda; Toplam 2 milyar 225 milyon TL değerinde kaçakçılık olayını ortaya çıkardık.

Devletin en büyük vergi kayıplarından birine sebep olan KAÇAK SİGARA ORANINI son 3 yılda  %21’den %10’un altına düşürdük.

Kolluk birimlerimizce işbirliği içerisinde yürütülen yoğun ve yaygın denetimlerimiz sonucu 2,5 milyar liralık vergi kaybı önlendi.

 Gençlerimizi Hedef Alan, Terör Örgütlerine Finansman Sağlayan Uyuşturucu Madde ile Mücadeleye Büyük Önem Veriyoruz.

Yeni üretilen uyuşturucular da dâhil olmak üzere, narkotik maddelerin tespitine yönelik geliştirilen teknolojiler titizlikle takip etmekteyiz
.
Bir önceki yıla göre 2017’de uyuşturucu yakalamalarında miktar bazında yaklaşık 8 katlık bir artış gerçekleşmiştir.

Araç ve konteyner tarama sistemleri başta olmak üzere, çok çeşitli teknik cihazlarla kaçakçılıkla mücadele kapasitemizi daha da güçlendirdik.

Ülkemizi her türlü risk ve tehditlerden korumak amacıyla Suriye, Irak ve İran’a açılan gümrük kapılarımıza, yüksek çözünürlüklü kapalı devre kamera sistemleri ve yüz tanıma sistemleri kurarak, bu kapılarımızdaki teknik tedbirleri en üst seviyeye çıkardık.

17 gümrük kapımızda PLAKA TANIMA SİSTEMİ’ni kurduk.

3 kapımız için daha sistem hazır, inşaatların bitmesiyle hizmette olacak

Sayıları 59’a ulaşan Araç ve Konteyner Tarama Sistemleri, kara kapılarımızın tamamına, limanlarımızın önemli bir bölümüne yerleştirildi.

Yine tüm kara kapılarımızda ve birçok limanımızda Radyasyon İzleme Sistemleri bulunmaktadır.

Olası radyoaktif veya nükleer madde alarmları; limanlarımızdan, kara kapılarımızdan ve Komuta Kontrol Merkezimizden takip edilmektedir.

Tren (X-Ray) Tarama Sistemleri ile demiryolu sınırlarımızda daha etkin bir gümrük kontrol ve denetim mekanizması oluşturuyoruz.

Van’da Kapıköy Demiryolu Sınır Kapısına kurduğumuz Tren Tarama sistemini Kapıkule Demiryolu Sınır Kapısında da faaliyete geçirdik

Bakanlığımızda Komuta Kontrol Merkezimizden gümrüklü yer ve sahalardaki kameraları ve yüz tanıma sistemlerini 7/24 izliyoruz.

Yolu ve kargo uçakları ile karasularımızda seyir halindeki gemileri de an be an takip ediyoruz.

Akaryakıt kaçakçılığı ile Mücadeleye Bakanlığımız Koordinasyonunda Devam Ediyoruz.

Akaryakıt Kaçakçılığı Bilgi Sistemi veri tabanını hazırladık ve tüm mücadeleci birimlerin kullanımına sunduk.

TASFİYE

Gümrüklerde devlet malı haline gelen eşyayı hızla ekonomiye kazandırıyoruz.

2017 Kasım ayı itibarıyla tasfiyelik hale gelen eşya ve araç satışları ile diğer döner sermaye faaliyetlerinden 151 milyon TL gelir elde ettik.

2016 yılına göre döner sermaye gelirlerini %21 artırdık.

Gümrüklerde tasfiyelik hale gelen araç ve eşyalara ilişkin ihaleleri e-ihale sistemiyle yapılır hale getirdik.

Şu anda e-ihale sisteminden 76 bini aşkın kullanıcı yararlanıyor.

İnsan ve çevre sağlığını korumak amacıyla 2017 yılında gümrüklerde bekleyen 117 milyon TL tutarındaki eşyanın da imhasını gerçekleştirdik.

İÇ TİCARET

Ticaret erbabımızla sürekli istişare içindeyiz.

Esnafımız, tacirimiz, bu toplumun omurgasıdır. Onların önünü ve yolunu açmak için çalışıyoruz.

Ticari Hayatın Geliştirilmesi ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Çeşitli Düzenlemeler Yaptık.
 • Ticari Hayatın Önemli Ödeme Araçlarından Biri Olan Çeke Güveni Artırdık.
 • Tacir ve Esnafımızın Finansmana Erişimini Kolaylaştırdık.
Rehinli Taşınır Sicili 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle faaliyete alınmıştır.

Bu sicil, Bakanlığımızın yetkilendirmesi ile Türkiye Noterler Birliği tarafından tutulmakta ve işletilmektedir.

MERSİS İLE şirket kuruluşu ve diğer ticaret sicil işlemlerini çok daha kolay ve güvenli hale getirdik.

MERSİSTürkiye'nin 4 temel veri tabanından biridir

Önümüzdeki dönemde ülke düzeyindeki tüm ekonomik birimleri MERSİS’e dâhil edeceğiz.

Sebze ve meyve ticaretinde zayi oranlarının düşürülmesi ve kayıt dışılıkla mücadelede önemli aşamalar kaydettik.

Hal Kayıt Sistemiyle Sebze ve Meyve Ticaretimizde İzlenebilirliği Sağladık.

Sebze ve meyvelerin yaklaşık %20 ila 25’i, hatta ürününe göre % 40’ı pazarlama aşamasında zayi olmaktadır.

Perakende satış fiyatlarıyla bu zayiatın milli ekonomimize kaybı 25 Milyar TL’yi bulmaktadır.

Bu zayiatı azaltmak, daha makul seviyelere çekebilmek amacıyla;
 • Sebze ve Meyve Ticaretindeki Lojistik Faaliyetlere İlişkin Zorunlu Standartları Belirledik.
 •  
 • Artık Ürünlerimiz Standartlara Uygun Ambalajlar İçinde Standartlara Uygun Araçlarla Taşınacak.
 •  
 • Piyasanın bu standart uygulamalara adaptasyonu için de 2019 yılı başına kadar bir geçiş süresi öngörülmüştür.
Hal Kanunu'nda değişiklik yapılmasıyla ilgili çalışmalarımızda son aşamaya geldik. 
Bu Değişikliklerin Başında Toptancı Hallerimizin Kuruluşu ve İşletilmesinde Yapacağımız Değişiklikler Gelmektedir.
Üretici Örgütlerimizin Daha Aktif Rol Almalarını Sağlayacağız.
Üreticilerden tüketicilere tedarik zincirini kısaltarak tüketicilerin uygun fiyatlı mal almasını sağlayıcı düzenlemeler üzerinde çalışıyoruz.

LİSANSLI DEPOCULUK SİSTEMİNİ GELİŞTİRİYORUZ

2017 Yılının İlk 10 Ayında Bir Önceki Yıla Göre;
 • Faaliyetteki Lisanslı Depo İşletmesi Sayısında %123,
 • Lisanslı Depo Kapasitesinde ise %110’luk Artış Sağladık.
 • 2015’te 9 olan faaliyet izni almış lisanslı depo işletmesi sayısı
 • Bu sene 38’e ulaşmıştır. 
 • 2015’te 435 bin ton olan lisanslı depo kapasitesi bugün 1 milyon 694 bin 200 tona çıkmıştır.
Kuru üzüm, Antep fıştığı ile Kuru kayısının da en kısa sürede lisanslı depolarda muhafaza edilmesini sağlayacağız.

LİSANSLI DEPOCULUĞUN GELİŞİMİNE YÖNELİK MEVCUT TEŞVİKLERE EK OLARAK YENİ TEŞVİKLERİ HAYATA GEÇİRDİK

Ürün sahiplerinin depo kira ücretinin yarısını devletçe ödemekteyiz.

Bugüne kadar 28 milyon TL’nin üzerinde kira desteği ödemesi yaptık.

Elektronik Ürün Senedi Rehni karşılığı kullanılan kredilerin faizinin yarısı devletçe karşılanmaktadır.

Lisanslı depo yatırımlarına yönelik faiz indirim oranlarını artırdık.

Sistemin gelişimine yönelik ek teşvikler de sağlayacağız
 • Depo kira ücretinin tamamı devlet tarafından karşılanacak,
 • Analiz ücretinin tamamı da devletçe ödenecek,
 • Üreticilere ve üretici birliklerine nakliye desteği sağlanacak. 
Böylece üreticilerimiz hiçbir masrafla karşılaşmadan lisanslı depoculuk sisteminin avantajlarından yararlanabilecektir.

ÜRÜN İHTİSAS BORSASINI KURUYORUZ

Yönetmelik 10 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ELEKTRONİK TİCARETİN HUKUKİ ALTYAPISINI OLUŞTURDUK

Elektronik ticarette güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarının yükseltilmesi amacıyla “Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ” 6 Haziran 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bakanlığımızca yetkilendirilen güven damgası sağlayıcı (GDS) tarafından internet sitelerine güven damgası tahsis edilecektir.

Önümüzdeki günlerde sürecin tamamlanmasını ve sistemin işler hale getirilmesini planlamaktayız.

“Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ” 11 Ağustos 2017’de yürürlüğe girdi.

Tebliğ kapsamında, elektronik ticaret yapan işletmeler, faaliyetlerine başlamadan önce Elektronik Ticaret Bilgi Sistemine (ETBİS) kayıt olacak;
Faaliyette bulundukları internet sitesi, mobil site veya mobil uygulamaları Bakanlığımıza bildirecektir.

Bu işletmeler Bakanlığımız internet adresinden yayımlanacak ve vatandaşlarımızın bu ortamdan bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

Ticari Elektronik İleti Şikâyet Sistemi’ni (TİSS) oluşturduk.

Sistem üzerinden 363 bin 201 şikâyet başvurusu yapılmıştır.

TÜKETİCİNİN KORUNMASI

Bakanlık olarak tüketicinin korunması alanındaki faaliyetlerimizi de geliştirmeye devam ediyoruz.

Tüketici Bilgi Sistemini (TÜBİS’i) yenileyerek Tüketici Hakem Heyetlerine e-devlet kapısı üzerinden başvuru yapılmasına imkân sağladık.

Böylelikle, tüketicilerimizin hak arama yollarını kolaylaştırdık.

Toplamda 1.101 adet olan Tüketici Hakem Heyetlerinin yeniden yapılandırılması sürecini başlattık.

Bu yıl Tüketici Hakem Heyetlerimize 540 bin 697 adet başvuru yapıldı

Tüketici Hakem Heyeti kararlarının %76’sı tüketici lehine sonuçlanmıştır.

Bakanlık olarak tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunmasının yanı sıra, sağlık ve güvenliğinin korunmasına da büyük önem veriyoruz.

2011 yılında güvensizlik oranı %38 iken yaptığımız denetimlerle bu oranı %2’ye kadar düşürdük.

Hedefimiz tüketicilere sunulan ürünlerin %100 güvenli olmasını sağlamaktır.

Kimyasal mevzuatında yaptığımız yenilikler ile denetim alanımızı genişlettik.

Bu değişiklikler daha güvenli tüketim anlamına gelmektedir.

2017 yılında 3 bin 165 firmada, toplam 1 milyon 616 bin 331 adet ürünü denetledik;

Bunlardan 22 firmada 5 bin 737 adet ürün güvensiz bulunmuştur.

İthalatta Risk Esaslı Denetim Sistemi İRİS’i hayata geçirdik.

 GTB-İRİS, 2017 yılında “Kamudan İş Dünyasına e-Hizmetler” kategorisinde “e-TR Ödülü”ne layık görüldü.

Bakanlık olarak tüketicileri aldatan reklamlarla etkin bir şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz.
 
2017 yılında Reklam Kurulu tarafından, mevzuatı ihlal eden 186 reklam hakkında 11 buçuk milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.
606 reklama da durdurma cezası verilmiştir.

61 ülkenin temsil edildiği Uluslararası Tüketicinin Korunması ve Uygulama Ağı Ayspen Dönem Başkanlığını yürütüyoruz.

İSRAFLA MÜCADELEDE, israfın boyutunu tayin etmeye ve bilinçli tüketime ışık tutmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz.

ESNAF VE SANATKÂRLARIMIZ

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri;

Ticaret alanındaki tüm kesimleri güçlendirmek için çalışıyoruz.

Hedefimiz; Esnafımızın büyüyüp tüccar; tüccarımızın büyüyüp sanayici; sanayicimizin büyüyüp ihracatçı olmasıdır.

Esnafımız eskiden %47’lere varan faizle kredi kullandı.

Esnaf kredileri bugün %4-5’le kullanıyorsa;
Küçük esnafımıza FAİZSİZ kredilerle destekleniyorsa;
Finansmana erişimi kolaylaştırıyorsak;

Bunlar Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yakalanan ekonomik istikrarla, Sayın Başbakanımızın bu konuları yakın takibiyle gerçekleşmiştir.

NELER YAPIYORUZ?

1- Esnaf ve Sanatkârlarımızın Sorunlarını ve Çözüm Yollarını Kapsayan Yeni Bir Strateji Belgesi ve Eylem Planı Hazırlıyoruz.

2018’in ilk çeyreğinde “Esnaf ve Sanatkârlar Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nı (ESSEP) uygulamaya koyacağız.

2- Esnaf ve Sanatkârların Vergi ve Sosyal Güvenliğe İlişkin Sorunlarını Çözdük, Finansman İhtiyaçlarının Karşılanmasını Sağladık.

- Esnaf ve sanatkârlarımızın kamuya ve meslek kuruluşlarına olan borçlarını yeniden yapılandırdık.

- Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinde 5 puanlık indirim sağlandı.

- %15 olan Sosyal Güvenlik Destek Primini tamamen kaldırdık.

- Esnaf ve sanatkârlarımız ile tacirlerimizin, ticari araçlarını ÖTV muafiyetiyle yenileme imkânı sağlandı.

3- Esnaf ve Sanatkârlar Bilgi Sistemi ile Esnaf ve Sanatkârlarımız bilgi işlem teknolojilerinin imkânlarından faydalanmaktadır.

4- Esnaf ve Sanatkârlar Şûraları ve Türkiye Esnaf Buluşmaları ile Esnaf ve Sanatkârlarımız ile Süreklilik İçerisinde Bir Araya Geliyoruz.

8 Kasım 2016 tarihinde yine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 5. Esnaf ve Sanatkârlar Şurası’nı yaptık.

Bilgilendirme toplantıları kapsamında 15 şehrimizde yaklaşık 15 bin esnaf ve sanatkârımızla bir araya geldik.

5- Esnaf ve Sanatkârlar Özelinde Yürütttüğümüz Sektör Analizleri Projesinde 4 Sektörün Analiz Çalışmaları Tamamlandı, 4 Sektörle İlgili Çalışmalarımız Devam Ediyor.

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİZMETLERİMİZ

Kooperatiflerimizi desteklemeye, güçlendirmeye devam ediyoruz.
 • 2002 sonunda 402 kooperatif kredi kullandırabilirken, bugün bu sayı 901’e yükselmiştir.
 • Yine, 2002’de 63 bin esnaf ve sanatkâr kredi kullanabilmiş iken, bugün 450 bin esnaf ve sanatkâra kredi kullandırılmıştır.
 • Kredi bakiyesi 23,2 milyar TL’ye ulaşmıştır.
 • 2017 yılının ilk 11 ayında kullandırılan kredi miktarı 11 milyar 600 milyon TL’nin üzerindedir.
 • Böylece 2002’den bu yana toplam kredi hacminde 150 kat artış sağlanmış, kredi kullanan ortak sayısı da yaklaşık 7 katına çıkmıştır.
2002 yılından bu yana esnaf ve sanatkârımıza kullandırılan toplam kredi miktarı ise 73,4 milyar TL’ye ulaşmıştır.

2015 yılında ilk kez uygulamasına başladığımız Sıfır Faizli Kredi kullandırılması kapsamında;
49 Bin 497 Esnaf ve Sanatkâra, 1 Milyar 380 Milyon TL Faizsiz Kredi kullandırılmıştır.
 • Kooperatifleri ekonominin önemli unsurlarından biri haline getirmeye yönelik olarak hukuki altyapıda önemli değişiklikler yaptık.
 • Kooperatiflerin genel kurullarının birleştirilerek yapılabilmesine ilişkin gerekli kanun değişikliğini yaparak, giderlerinde tasarruf sağladık.
 • Ortak içi ve ortak dışı işlem tanımının yeniden yapılmasını sağlayarak, kooperatiflere önemli vergisel avantajlar getirdik.
 • Tütün ve Alkol Piyasası Kanununda değişiklik yapılmasını sağlayarak, kooperatiflerin bu piyasada ticaret yapabilmelerinin ve etkin rol oynamasının önünü açtık.
 • Kooperatiflerin Kuruluş İşlemlerini Kolaylaştırdık,
 • Tarım Satış Kooperatiflerinde Yeni Bir Dönem Başlattık,
 • Kooperatif Bilgi Sistemini (KOOPBİS) Sektörün Hizmetine Sunduk ve İhtiyaçlar Doğrultusunda Geliştiriyoruz,
 • Yeni Tür Kooperatifleri Hayata Geçiriyoruz.
 
Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri;
Bakanlığımızın ilişkili kurumu olan Rekabet Kurumu, ülkemizde daha rekabetçi bir piyasa ortamının teşekkülü hedeflenmekte ve rekabet kültürünün ülkemizde gelişmesine katkı sağlamaktadır.
 
Yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyor, bütçenin hayırlı olmasını diliyorum.