İnteraktif Sanal Sınıf Eğitimleri

28 Ağustos 2020

Bakanlığımız personelinin, çağın getirdiği yeniliklere ayak uydurabilmesi ve personelimizin Bakanlığımız stratejik hedefleri doğrultusunda istenilen performansı gösterebilmesi, Bakanlığımız birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak etkili ve yenilikçi insan kaynakları politikalarıyla, personelimizin niteliklerinin artırılması ve gerekli olan bilgi ve becerileri kazandırarak kaçakçılıkla mücadele ve uygulamada birliğin sağlanması amacıyla Genel Müdürlüğümüzce eğitime yönelik çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir.

Bu kapsamda, Bakanlığımız Eğitim Merkezinde, Ocak ayından itibaren ve pandemi sürecinde, gümrük ve iç/dış ticaret konu başlıklarında 128 program ve 78 farklı konu başlığı altında eğitimler verilmiştir.  5.748 katılımcıya uzaktan (canlı sanal sınıf), 2.163 katılımcıya yüz yüze eğitim yöntemiyle; 52.066 katılımcıya da kurum bilgisayarı, cep telefonu ve dizüstü bilgisayardan 7/24 ulaşılabilen yaklaşık 200 saati aşan kayıtlı video atama eğitim yöntemiyle kişisel ve mesleki gelişim eğitimleri gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca, katalog eğitimleri sekmesinden tüm kurum personelimizin (20.310)  kayıtlı video atamalarına 7/24 ulaşabileceği imkan sağlanmış olup, böylece yol, konaklama ve gündelik harcırah giderleri, zaman  ve iş kayıplarına meydan vermeden, büyük maliyet tasarrufları sağlanarak 2020 yılı stratejik hedefleri, tüm personelin %65'ine ulaştırılan eğitim sanal sınıf/video kayıtları ile yıl ortasında yakalanmıştır.

Geçen hafta ve bu hafta, "Posta ve Hızlı kargo İşlemleri ve Uygulamaları", “Numune Alma Kuralları, Süreçleri ve Uygulamaları”, “Nihai Kullanım işlemleri ve Uygulamaları”, “Taşınır İşlemeler” ve “Kamuda Yönetim Kalitesinin Arttırılması”  gibi bazı konu başlıkları altında eğitimler verilmiştir.

Tüm uzaktan eğitimlere ilişkin eğitim haberlerine http://egitim.ticaret.gov.tr/haberler linkinden, eğitim içeriklerine ilişkin kayıtlı video eğitimlerine ise  http://eys.ticaret.gov.tr/  linkinden ekran açma şifresi ile ulaşılabilmektedir.