KOOP-DES 2024 Yılı İlk Destekleri Açıklandı

20 Mayıs 2024

Ticaret Bakanlığınca hayata geçirilen Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında, 2020 yılından bu yana ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflere hibe desteği veriliyor.
 

 
YIL Destek Verilen
İl Sayısı
Desteklenen
Kooperatif Sayısı
Desteklenen
Proje Sayısı
Toplam Tutar
(TL)
2020 41 139 141 14.279.302,32
2021 59 145 157 14.342.773,00
2022 64 190 205 20.370.564,00
2023 54 151 157 27.388.443,37
 
KOOP-DES Projesi kapsamında 2024 yılı için; kuruluş, işleyiş ve denetimleri Ticaret Bakanlığınca gerçekleştirilen tüm kooperatifler ve üst kuruluşlarının programa başvuru yapabilmesi sağlandı. Kooperatiflerin sunmuş olduğu projeleri; üretim ve istihdama katkısı, faaliyet gösterdiği sektör, bulunduğu il, kooperatifin durumu dikkate alınarak değerlendiriliyor.

2024 yılı ilk çağrı döneminde yapılan başvurulardaki projelerin değerlendirilmesi sonucu, 40 ilden 89 kooperatifin makine ekipman alımı ve nitelikli personel istihdamı konularındaki 97 projesi desteklenmeye değer görüldü. Projelerin toplam tutarı 26 milyon 642 bin 147 lira olurken, Ticaret Bakanlığınca sağlanacak toplam hibe tutarı ise 20 milyon 585 bin 53 lira oldu.