TIR İşlemlerinin Elektronik Olarak Yapılmasına Yönelik Öneri Birleşmiş Milletler’de Oybirliğiyle Kabul Edildi

Ülkemizin İran ile 2015, Gürcistan ile 2018 yılından beri uygulamakta olduğu pilot projeler ile küresel çapta öncülük ettiği TIR Sisteminde dijitalleşme çalışmalarına uluslararası alanda yasal zemin tesis edecek TIR Sözleşmesi Ek-11 metni, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BMAEK) nezdinde uzun bir süredir gerçekleştirilen müzakereler neticesinde, Sözleşmenin karar alma organı olan TIR İdari Komitesi’nin 5-6 Şubat 2020’de düzenlenen 72’nci oturumunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

10 Şubat 2020

Ticaretin ve taşımacılığın kolaylaştırılması, sınır geçişlerindeki gecikmelerin önlenmesi ve taşıma maliyetlerinin düşürülmesinde etkin bir rol oynayan ve Ülkemizin küresel çapta en büyük uygulayıcısı olduğu TIR Sözleşmesine dayalı TIR Sisteminde, gümrük idarelerince bir gümrük beyannamesi gibi kabul gören TIR Karneleri, mevcut durumda TIR Sözleşmesi Ek-1'de yer alan hükümlere uygun olarak kâğıt usulde basılmakta ve Akit Taraflarca yetkilendirilen ulusal kefil kuruluşlar aracılığıyla taşıyıcılara dağıtılmaktadır.
 
BMAEK tarafından “bağlanabilirlik ve bilgisayarlaşma açısından tarihi bir an” olarak nitelendirilen Ek-11’in kabulü ile "e-TIR" adı verilen bu Sistemi kullanacak ülkelerin BMAEK tarafından kurulacak bir sisteme bağlantı sağlayarak, başta gümrük idareleri arasındaki veri alışverişi ve taşımalar esnasında oluşabilecek vergi ve resimlere yönelik teminat bilgileri olmak üzere, TIR işlemlerinin elektronik ortamda, kâğıtsız olarak gerçekleşmesi mümkün olacaktır.
 
Ek-11 metni, 12 aylık itiraz süresi içerisinde Sözleşmenin depozitörü olan Birlesmiş Milletler Genel Sekreteri'ne bir Akit Taraf tarafından herhangi bir itirazda bulunulmaması durumunda, itiraz sürecini takip eden 3 aylık süreyi müteakip, e-TIR Sistemini kullanacak ülkeler nezdinde yürürlüğe girecektir.
 
e-TIR Sisteminin, Türkiye’de yaklaşık 18 ay sürecek çalışmalar neticesinde faaliyete geçirilmesi hedeflenmektedir.