Türkiye'de E-Ticaret Mevzuatı Çalışmaları

11 Eylül 2019

E-TİCARETE İLİŞKİN TÜRK MEVZUATI

- 15/02/2019 tarih ve 30687 sayılı Resmi Gazetede Ticaret Bakanlığınca yayımlanan  “Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı Ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
- 15/02/2019 tarih ve 30687 sayılı Resmi Gazetede Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan yayımlanan " Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde  Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "
- 15/02/2019 tarih ve 30687 sayılı sayılı Resmi Gazetede Ticaret Bakanlığınca yayımlanan    " Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi Ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "
- 01/11/2018 tarih ve  30582 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan " Veri sorumluları ve veri işleyenler tarafından ilgili kişilerin e-posta adreslerine veya SMS ya da çağrı ile cep telefonlarına reklam bildirimleri/aramaları yönlendirilmesinin önüne geçilmesini teminen ilke kararı alınması" hakkında karar
- 10/03/2018 tarih ve  30356 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan " Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ"
- 31/01/2018 tarihli ve 2018/1 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı 6 Şubat 2018 tarih ve 30324 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı (2018-2020)  ile ilgili Tebliğ
- 31/01/2018 tarih ve  30318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan " Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde  Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "
- 30/12/2017 tarih ve  30286 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan " Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik "
- 28/10/2017 tarih ve  30224 sayılı Resmi Gazetede Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yayımlanan " Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik "
- 11/08/2017 tarih ve  30151 sayılı Resmi Gazetede Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yayımlanan "Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ"
- 06/06/2017 tarih ve  30088 sayılı Resmi Gazetede Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yayımlanan "Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ"
- 07/04/2016 tarih ve  29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6698 Sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu"
- 26/08/2015 tarih ve 29457 Sayılı Resmi Gazetede Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yayımlanan “Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik
- 15/07/2015 tarih ve 29417 Sayılı Resmi Gazetede Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yayımlanan “Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik
- 31/01/2015 tarih ve 29253 Sayılı Resmi Gazetede Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yayımlanan “Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmelik
- 27/11/2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Mesafeli Sözleşmeler Yönetmelik"
- 05/11/2014 tarih ve 29166 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6563 Sayılı “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
- 10/11/2008 tarih ve  27050 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5809 Sayılı
"Elektronik Haberleşme Kanunu"
- 30/11/2007 tarih ve  26716 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"
- 04/05/2007 tarihli ve 26530 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  5651 Sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
- 23/01/2004 tarih ve  25355 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5070 Sayılı "Elektronik İmza Kanunu"
- 08/03/1995 tarih ve  22221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4077 Sayılı "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun