Ticari Bilgi Kaynakları


Ticari bilgi rekabetçi, istikrarlı ve sürdürülebilir bir ihracat aktivitesinin temel taşlarından birisidir. Öneri ve Talepleriniz için ihrticari@ticaret.gov.tr e-mail adresine ulaşınız.

Uzmana Danışın

Bakanlığımızın görev ve yetki alanına giren konular itibariyle uzmanlarımıza doğrudan soru sorma, bilgi talep etme ve talepleri takip etme imkanı

Müşavire Danışın

Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizin görev yaptıkları ülkelerle ilgili olarak doğrudan Müşavire soru sorma, bilgi talep etme ve talepleri takip etme imkanı

Ticaret Müşavirliklerimizden

Ticaret Müşavirliklerimiz/ Ataşeliklerimiz tarafından görev yaptıkları ülkelerdeki ticaret hayatına ilişkin güncel gelişmeler, mevzuat değişiklikleri, fırsatlar, sorun/ öneri ve uyarılar

Turquality

Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı

Dış Talepler Bülteni

Ticaret Müşavirlerimize/ Ataşeliklerimize ulaşan alım, satım, ihale, fuar, ticaret heyetleri vb. duyuruların yer aldığı ve yalnız ihracatçı firmalarımızca üye olunarak izlenen ticari bilgi kanalı

Kolay İhracat Platformu

Chatboat özellikli makine öğrenimi ile ihracatçılarımıza masa başı pazar araştırması imkanı

Kolay Destek

Bakanlığımızca ihracatçılarımıza sunulan desteklerin kolay ve anlaşılır biçimde, görseller eşliğinde anlatıldığı yol haritası

Sanal Ticaret Akademisi

İhracat yapmakta olan/ yapma potansiyeli olan firma çalışanlarının faydalanabileceği şekilde zengin içeriğe sahip online eğitim platformu

W2W Ulusal Kadın İhracatçı Ağı

Kadın girişimcilerimizin kurumsal kapasitesinin geliştirilerek ihracat süreçlerine entegre edilmesi ve ihtiyaç duydukları networkü oluşturmalarını sağlamak amacıyla hazırlanmış çevrimiçi platform

İhracatçıya Hususi Pasaport Veriyoruz

İhracatçının önündeki vize engelinin kaldırılarak dış ticaretin sınırlarını genişleten uygulama

Devlet Yardımları Rehberi

Bakanlığımızca yürütülmekte olan mal ve hizmet ihracatına yönelik destekler, Eximbank destekleri, serbest bölgeler uygulamaları, DİR-HİR rejimleri, vergi-resim-harç istisnası, esnaf ve sanatkar kredi destekleri, ithalat politikaları, ürün güvenliği uygulamaları hakkında kısa ve öz bilgilere topluca ulaşılabilen kaynak

ITC TRADE MAP

Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Merkezi tarafından geliştirilen masa başı pazar araştırması veritabanı

Ekonomi Haberleri

Ülkelerin ekonomileri hakkında uluslararası güvenilir kaynaklardan Bakanlığımızca taranarak hazırlanan güncel haber başlıkları