24. Tüketici Konseyi Gerçekleştirildi

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce her yıl düzenlenen Tüketici Konseyi’nin 24’üncüsü, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak başkanlığında, Konsey delegelerinin katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi.

10 Eylül 2020

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce her yıl düzenlenen Tüketici Konseyi’nin 24’üncüsü,  Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak başkanlığında, Konsey delegelerinin katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi.
 
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca oluşturulan Tüketici Konseyine tüketici örgütleri temsilcileri, memur, işçi, esnaf, işveren sendikaları konfederasyonları, meslek ve ticaret odaları birlikleri ile Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katılım sağladı.
 
Koronavirüs tedbirleri alınarak gerçekleştirilen konseyin açılış konuşmasını yapan Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak; Tüketici Konseyinin 23 yıldır toplandığını, konseyde alınan kararların Bakanlıkça yakından takip edildiğini ve çalışmalarda yol gösterici nitelikte olduğunu belirtti.
 
Pandemi süreciyle tüketicilerin beklenti ve alışveriş tercihleri dahil olmak üzere piyasa aktörlerinin alışkanlıklarının değiştiğine işaret eden Uçarmak, bu süreçte Bakanlık olarak gerek reklam, devre tatil, paket tur ve elektronik ticaret alanlarında, gerekse oluşturulan Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluyla önemli çalışmaların bulunduğunu ifade etti.
 
Tüketicilerin korunmasının gümrüklerin, iç ve dış ticaretin düzenlenmesi gibi piyasa koşullarının sağlıklı işlemesiyle de yakından ilgili olduğunu vurgulayan Uçarmak, 24. Tüketici Konseyi’nde tüketiciler açısından önemli güncel konuların tartışılmasının beklediğini belirterek, bu kapsamda Konseyin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.
 
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet Erdal ise Genel Müdürlüğün 2019 yılı faaliyetleri hakkında konsey üyelerine bilgi vererek, koronavirüs salgınıyla birlikte tüketicilerin davranış kalıplarında değişiklikler meydana geldiğini, Konseyin bu konuların ele alınması açısından oldukça önemli olduğu ifade etti.
 
Konseyin ilk bölümünde tüketici dernekleri temsilcilerinin tek tek söz alarak güncel tüketici sorunlarından bahsetmelerinin ardından Konsey delegelerine çeşitli konularda sunumlar gerçekleştirildi. İkinci bölümde ise; “Tüketici Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Düzenlemesi”, “Pandemi Dönemi Tüketici Sorunları” ve “Tüketici Konseyinin Etkinliğinin Artırılması ve Düzenleyici Kurumlarda Tüketici Temsiliyetinin Sağlanması” başlıklı konularda çalıştay grupları oluşturularak, gerçekleştirilen bu çalıştayların sonuçları Konseye sunuldu. Çalıştay sonuçlarına ilişkin genel bir değerlendirme yapılmasının ardından, delegeler tarafından 24.  Tüketici Konseyi’nin kararları oluşturuldu.
 
İstişari, tavsiye niteliğinde alınmakta olan konsey kararları, içerdikleri konular itibariyle öncelikle ele alınması ve uygulanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilmek üzere Tüketici Konseyi sekretaryasına Konsey Tutanağıyla birlikte teslim edildi ve böylece konsey çalışmaları tamamlanmış oldu.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.