25. Tüketici Konseyi gerçekleştirildi

Tüketici Konseyinin 25'incisi 19 Ağustos 2021 Perşembe günü Ticaret Bakanlığının ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirildi.

19 Ağustos 2021

1995 yılından bu yana düzenlenen Tüketici Konseyinin yirmi beşincisi, 19 Ağustos 2021 Perşembe günü Ticaret Bakanlığının ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirildi. Konseye, tüketici örgütleri ve üst kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve Ticaret Bakanlığı olmak üzere çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katılım sağladı.
 
Konseyin açılış konuşmasını gerçekleştiren Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, tüketici örgütlerinin tüketicilerin bilinçlenmesi konusunda çok önemli hizmetleri yerine getirdiğini ifade ederek konseyde alınan kararların Bakanlıkça önemsendiğinin ve takip edildiğinin altını çizdi.
 
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber ise Bakanlığın son dönemde tüketicinin korunması alanında gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında konsey üyelerine bilgi verdi ve önümüzdeki süreçte tüketici dernekleriyle daha sıkı iş birliği içerisinde olacaklarını belirtti.
 
Konseyin ilk bölümünde Bakanlık temsilcileri tarafından Konsey delegelerine Tüketici Profili ve Bilinç Düzeyi Araştırma Raporu ve Yeni Tüketici Örgütleri Stratejisi konularında sunumlar gerçekleştirildi. Ardından tüketici örgütleri temsilcileri tek tek söz alarak güncel tüketici sorunları ile ilgili genel değerlendirmelerde bulundu.
 
İkinci bölümde ise tüketicinin korunması ile ilgili çeşitli konularda çalıştay grupları oluşturularak çalıştaylar gerçekleştirildi. Çalıştay sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerin ardından 25. Tüketici Konseyinin kararları oluşturuldu.
 
Tavsiye niteliğinde olan konsey kararları, içerdikleri konular itibariyle öncelikle ele alınması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilmek üzere Tüketici Konseyi sekretaryasına Konsey Tutanağıyla birlikte teslim edildi ve böylece konsey çalışmaları tamamlanmış oldu.