26. Tüketici Konseyi Gerçekleştirildi

26 Mayıs 2022

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca oluşturulan Tüketici Konseyi, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai UÇARMAK ve Konsey delegelerinin katılımıyla 26 Mayıs 2022 Perşembe Günü Ankara’da gerçekleştirildi. Konseye, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Romanya Tüketici Örgütü temsilcileri ile ülkemiz tüketici örgütleri ve üst kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve Ticaret Bakanlığı olmak üzere çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katılım sağladı.
 
Konseyin açılış konuşmasını yapan Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai UÇARMAK; tüketici konseyinin 25 yıldır toplandığını, konseyde alınan kararların Ticaret Bakanlığınca takip edildiğini ve çalışmalarda yol gösterici nitelikte olduğunu belirterek, 26’ncı Tüketici Konseyi’nde tüketiciler açısından önemli güncel konuların tartışılacağını söyledi.
 
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni DİLBER ise Bakanlığın son dönemde tüketicinin korunması alanında gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında konsey üyelerine bilgi verdi ve önümüzdeki süreçte tüketici dernekleriyle daha sıkı iş birliği içerisinde olacaklarını belirtti.
 
Konseyin ilk bölümünde Bakanlık temsilcileri tarafından Konsey delegelerine gündemdeki tüketici sorunlarıyla ilgili sunumlar gerçekleştirildi. Ardından tüketici örgütleri temsilcileri tek tek söz alarak güncel tüketici sorunları ile ilgili genel değerlendirmelerde bulundu.
 
İkinci bölümde ise; “AB'nin Yeşil Dönüşüm Hedefleri Kapsamında Tüketici Mevzuatında Öngörülen “Avrupa Yeşil Mutabakat”, “Tüketici Hakem Heyetleri'nin Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalışma Grubu” ve “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un İkincil Mevzuatı” başlıklı konularda çalıştay grupları oluşturularak, gerçekleştirilen bu çalıştayların sonuçları Konseye sunuldu. Çalıştay sonuçlarına ilişkin genel bir değerlendirme yapılmasının ardından, delegeler tarafından 26’ncı Tüketici Konseyi’nin kararları alındı.

Tavsiye niteliğinde alınmakta olan konsey kararları, içerdikleri konular itibariyle öncelikle ele alınması ve uygulanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilmek üzere Tüketici Konseyi sekretaryasına Konsey Tutanağıyla birlikte teslim edildi ve böylece konsey çalışmaları tamamlanmış oldu.