3. Reklam Konseyi gerçekleştirildi

03 Ocak 2022

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca oluşturulan ve reklamcılık sektöründeki tüm paydaşların bir araya geldiği Reklam Konseyi, devam eden koronavirüs salgınının yarattığı mevcut koşullara rağmen, Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ve Konsey delegelerinin katılımıyla Bakanlığımız Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda “Dijital Dönüşüm Sürecinde Reklamlar” ana temasıyla 30 Aralık 2021 tarihinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Konseye başta Bakanlığımız olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Reklam Kurulu üyeleri, reklam sektörüyle ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çeşitli meslek örgütleri ile tüketici örgütleri üst kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Medyanın dijital dönüşümü ve gelişimi, dijital pazarlama, dijital reklamların tüketici davranışlarına etkisi ve sosyal medya reklamları hakkında sunumlar yapılarak, Dijital Pazarlama İletişimi Platformu (DPİP) tarafından hazırlanan ve ülkemizde bir ilk niteliğinde olan “Reklamın Ekonomiye Katkısı Araştırma Raporu”nun da paylaşıldığı konseyde, ülkemizde toplam reklam ve medya yatırımlarının 2020 yılında 17 milyar 469 milyon TL olarak gerçekleştiği ve yapılan 1 TL’lik reklam ve medya yatırımının milli gelire 19,4 TL geri dönüş sağladığı bildirildi.

Söz konusu sunum ve açıklamaların ardından mevcut reklam konseyi çalışma gruplarının ihtiyaca göre güncellenerek çalışmalarına devam etmesi, reklam sektörünün sağlıklı bir şekilde gelişimi açısından; mecraların dijital dönüşümünün gerçekleştirilmesi, yürütülen reklamcılık faaliyetlerinin “reklam sektörü” başlığı altında değerlendirilmesi için çalışmalar yapılması ve reklam denetiminin etkinliğinin artırılması ve güçlendirilmesi amacıyla; “Sosyal Medya Reklamların Taranması Projesine” ilişkin çalışmaların yapılması kararları alındı.

Konsey kararları ilgili kurum ve kuruluşlar için tavsiye niteliği taşıyor. Söz konusu kararlar Ticaret Bakanlığınca bilgi ve gereği için ilgili kurum ve kuruluşlara yazılı olarak gönderiliyor.