Bakan Yardımcısı Çiftci, 22. Tüketici Konseyi Programına katıldı

Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, “Bakanlık olarak, bir taraftan ticari hayatın etkin ve düzgün bir şekilde işleyebilmesi için faaliyetlerde bulunurken, diğer taraftan tüketicilerimizin, yani ülkemiz nüfusunun tamamının, ekonomik çıkarlarını, güvenliğini ve sağlığını korumaya yönelik çalışmalar yapıyoruz” dedi.

11 Mayıs 2018
Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, 22. Tüketici Konseyi Programına katıldı. Programa Bakan Yardımcısı Çiftci’nin yanı sıra Müsteşar Yardımcısı İsmail Yücel, Genel Müdür Ahmet Erdal, KKTC Ekonomi ve Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Ticaret Dairesi Müdürü Nalan Nazlı da yer aldı. Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri, tüketici üst kuruluşları, tüketici vakıfları, tüketici dernekleri, işçi ve memur sendikaları, çeşitli kamu kurumu niteliğinde oda ve birliklerin temsilcileri tarafından 93 konsey üyesinin yer   aldığı Konsey toplantısında yaptığı konuşmada Çiftci, Tüketici Konseyinin tüketicilerin korunması ve bilinçlendirilmesinde çok değerli katkılar sağladığını, bundan sonra da sağlamaya devam edeceğini belirtti. Çiftci, Bakanlık olarak amaçlarının Türkiye’de AB ve gelişmiş dünya ülkeleri ile uyumlu, rekabetçi, etkin ve güvenli bir piyasa oluşturulmasına katkı sağlamak ve yatırım ortamını sürekli iyileştirmek olduğunu vurguladı.
 
Çiftci, Tüketici Konseyi gibi “ortak akıl” platformlarını önemsediklerini, faaliyetlerini ortak aklı esas alan bir anlayışla yürütmeye gayret ettiklerini kaydetti.
Tüketicilerin günümüz ekonomik dünyasında önemli bir aktör konumunda yer aldığını dile getiren Çiftci, “Piyasaya arz edilecek her ürünün, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevrenin ve tüketicinin korunması açısından güvenlik koşullarını sağlaması gerekliliğinden hareketle, nihai tüketicilerimizi, yani insanımızı piyasanın merkezine yerleştiren bir anlayışla çalışıyoruz. Günümüz ekonomik dünyasında “tüketiciler” piyasanın en önemli aktörlerindendir. Dolayısıyla, her birimiz birer tüketici olarak üstlendiğimiz bu rolün sorumluluğunu bilmeliyiz. Gerek ülkemizde, gerekse dünyada, sürdürülebilir kalkınmayı ve refahı sağlayacak tüketim yapısını tesis etmek bilinçli tüketim anlayışını kazanmakla mümkündür. “ dedi.
 
2017 yılı Türkiye İsraf Raporunu hazırlayıp kamuoyu ile paylaştık
 
Bakanlık olarak tüketimin sadece tüketici hakları boyutu ile ilgili değil aynı zamanda bilinçli tüketim ve israfın önlenmesi boyutlarında da vatandaşlarımızı bilgilendirme misyonunun üstlenildiğinin altını çizen Çiftci, bilinçli bir tüketici profili çizmek istediklerini ve bu konuda yapılan çalışmalara değinerek şöyle konuştu. “2017 yılı Türkiye İsraf Raporunu hazırlayıp kamuoyu ile paylaştık. Bu sene de güncel bir israf raporunun yayımlanması için gerekli çalışmaları başlattık. Tüketici bilincini artırmaya yönelik olarak yapacağımız çalışmalara kaynak oluşturmak üzere “Tüketici Profili Araştırması”nı da gerçekleştireceğiz. Böylece tüketicilerimizin tüketim alışkanlıklarına ilişkin veriler elde ederek geleceğe yönelik çalışmalarımızda verimliliği sağlamaya çalışacağız. Bu araştırmayla ülkemizde bir “Tüketici Bilinci Endeksi” nin oluşturulmasını hedefliyoruz. Bilimsel veri ve yöntemlere dayanılarak hazırlanacak tüketici bilinç endeksini inşallah her yıl yayınlayacağız. Endeks sayesinde ülkemizde tüketici bilincinin yıldan yıla gelişimi izlenecek,  bu doğrultuda daha rasyonel politikalar hazırlanacak ve tüketicinin korunması alanında yapılacak bilimsel çalışmalara dayanak oluşturacak önemli bir verinin ortaya çıkması sağlanacaktır.”
 
Tüketici Hakem Heyetlerinin Yeniden Yapılandırılmasıyla 105 milyon TL tasarruf sağlanacak

Çiftci, Tüketici Hakem Heyetlerinin, tüketicilerin haklarının korunmasında adeta bir lokomotif görevi üstlendiğine değinerek, Tüketici Hakem Heyetlerinin yeniden yapılandırılması çalışması başlatıldığını ve kısa bir zaman içinde bitirileceğini kaydetti. Çiftci, çalışma kapsamında heyet karar mercilerinin 211 merkezde toplanarak güçlendirilmesini sağlayacaklarını, reform niteliğindeki bu çalışmayla devletin bütçesine yıllık 105 milyon TL tasarruf sağlayacağını vurguladı.
 
Tüketicilerimizin sağlığı ve güvenliği en önemli önceliklerimizdendir
 
Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleriyle ürünlerde güvensizlik oranını düşürdüklerine değindi ve bu oranın sıfıra yaklaştığını belirterek, “Bakanlığımızın sorumluluğundaki ürünlerde güvensizlik oranı 2011 yılında %38,6 iken 2016 yılı itibariyle bu rakam %2’ye gerilemiştir. 2017 yılında bu oranı %0,35’ e kadar indirdik. Hedefimiz etkin denetimlerle bu oranı mümkün olduğunca sıfıra yaklaştırmaktır.dedi.
 
Tüketicilerin ihtiyaçlarının ve çıkarlarının korunması ile tüketici sorunlarının evrensel tüketici hakları doğrultusunda çözümlenmesi için alınması gereken tedbirlerin araştırılması amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde yılda en az bir kere toplanan Tüketici Konseyi´nde gerek Bakanlık görev ve yetki alanlarını kapsayan gerekse de diğer kurum ve kuruluşların uygulama alanlarına giren konularda tüketicilerin haklarını geliştirici ve uygulamada yaşanan tüketici sorunlarının giderilmesine ışık tutacak birçok karar alındı.
 
Konsey’de ayrıca, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan ve 07 Mayıs 2018 tarihi itibari ile başlanan 2 milyon Avro bütçeli “Strengthening Consumer Protection” (Tüketicinin Korunmasının Güçlendirilmesi) isimli projenin çıktıları ve sağlayacağı katkılar hakkında konsey üyelerine bilgi verildi, 20 ve 21 inci Tüketici Konseyi kararları doğrultusunda oluşturulan “Tüketici Örgütleri Araştırma ve Çalışma Komisyonu” raporunun sunumu gerçekleştirildi.