Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 2023 Kamu Forumu (Public Forum)

27 Eylül 2023

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından her yıl düzenlenen Kamu Forumu (Public Forum); sivil toplum, akademi, iş dünyası, uluslararası örgütler, kamu çalışanları gibi ilgili paydaşları bir araya getiren ve küresel ticaretteki son gelişmelerin tartışıldığı bir platform olup bu yıl 12-15 Eylül 2023 tarihlerinde İsviçre’nin Cenevre şehrinde gerçekleştirilmiştir.
 
Bu yıl “It is Time for Action” başlığı altında gerçekleştirilen Kamu Forumu’nda DTÖ’nün daha yeşil ve daha sürdürülebilir bir gelecek hedefi için özellikle hizmet sektörü, dijitalleşme ve kapsayıcı ticaret politikaları ile nasıl desteklenebileceğine ilişkin hususlar tartışılmıştır.
 
Bu kapsamda, 14 Eylül 2023 tarihinde ülkemiz de "Bridging the Digital Gap for Transition to a Greener Economy" başlıklı bir oturum düzenlemiştir. DTÖ Daimî Temsilci Yardımcımız Ayşegül Yerdeş’in moderatörlüğünde ve Antonia Carzaniga, Mehmet Sait Akman, Yasmin İsmail ve Jane Drake-Brockman’ın panelist olarak katılımlarıyla gerçekleştirilen Kamu Forumu Türkiye oturumunda: gelişmekte olan ülkelerin daha yeşil bir ekonomiye geçişleri önünde engel teşkil eden dijital uçurum (digital gap) ile verilmesi gereken mücadele farklı boyutlarıyla ele alınmıştır.