Elektrik Üretim, İletim ve Dağitim Ekipmanlari Sektöründe Hindistan’da Gerçekleştirilen Yerinde Pazar Araştırması

21 Eylül 2020

Bakanlığımız İhracat Ana Planı’nda hedef ülkelerimizden olan Hindistan’da elektrik üretim, iletim ve dağıtım ekipmanları alanında bir Yerinde Pazar Araştırması gerçekleştirilmiş olup, sonuçlarının ihracatçılarımız ile elektronik ortamda anlatım yoluyla paylaşılması öngörülmektedir.
 
Bahsekonu etkinlik, 22 Eylül 2020 tarihinde saat 10:30-12:30 arasında elektronik ortamda, Ticaret Bakanlığı Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürü Sayın Mehmet TAN ve IMMIB tarafından Elektrik Elektronik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Zafer ARABUL’un katılımıyla gerçekleştirilecektir. Toplantıya Bakanlığımız Hindistan temsilcileri de iştirak edecektir.
 
Elektrik tüketiminin artmasında nüfus, nüfus artışı, nüfusun elektriğe erişimi, coğrafi büyüklük, büyüme, sanayi üretimi ve otomasyonun artması, kentleşme, elektrik tüketen cihazların yaygınlaşması vb. gibi faktörler katkı sağlamaktadır. YPA konusu sektörün küresel ticaretini etkileyen önemli bir unsur olan elektrik tüketimi açısından Hindistan’ın dünyadaki üçüncü büyük elektrik tüketicisi olduğu gözlemlenmektedir. Önümüzdeki dönemde büyümeye devam etmesi beklenen elektrik üretim, iletim ve dağıtım ekipmanları sektöründe 2019 yılı itibarıyla, Hindistan’ın ithalatı 6,5 milyar Dolar seviyesindedir.
 

Ayrıntılı bilgi için dtuedpa@ticaret.gov.tr

Kayıt için: https://zoom.us/j/98862240139