Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi

08 Kasım 2021

“Ülkemizin vergi gelirlerinin dörtte birinin tahsil edildiği gümrüklerde, en üst seviyede hizmet sunabilmek için dijitalleşme yoluyla bir yandan gümrük işlemleri basitleştirilirken, diğer yandan bürokrasi ve kırtasiyecilik azaltılmaktadır.

Bu kapsamda hizmete sunulan “Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi” ile, vatandaşlarımız ve firmalarımızın gümrük işlemleri esnasında veya sonradan yapılan tespitler neticesinde doğan vergi ve ceza borçlarını gümrük idarelerine başvurmasına gerek kalmaksızın elektronik ortamda tek seferde ve toplu olarak sorgulaması sağlanarak bürokratik süreç ortadan kaldırılmış ve bilgiye erişim kolaylaştırılmıştır.

Bakanlığımız web sayfasında yer alan “https://www.ticaret.gov.tr/uygulamalar” adresi üzerindeki “Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi” bağlantısı yardımıyla BİLGE sistemi kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak ya da “e-devlet şifresi” ile Sisteme erişim mümkün bulunmaktadır.

Söz konusu Sistem ile gümrük beyannameleri ile ek tahakkuk ve ceza kararları kapsamında tahakkuk etmiş, ancak sorgulama anında ödenmemiş olan gümrük borçlarına ait tutar, ilgili olduğu belge ve gümrük müdürlüğü bilgilerinin vergi numarası bazında sorgulanabilmesi sağlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.”