İhracat Beyannameleri E-imza Sorunu

04 Temmuz 2020

 E-imza ile yaşanan teknik bir sorun nedeniyle ihracat beyannamelerinin elektronik olarak imzalanmasında sorun yaşanmaktadır. Bilgilerinize sunulur.