II. Reklam Konseyi Gerçekleştirildi

22 Aralık 2020

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca oluşturulan ve reklamcılık sektöründeki paydaşları bir araya getirmeyi amaçlayan Reklam Konseyi video konferans yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.

Bakanlığımız temsilcileri, Reklam Kurulu üyeleri ile reklam sektörüyle ilgili sivil toplum kuruluşlarının, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, çeşitli meslek örgütleri ve tüketici üst kuruluşlarının temsilcilerinin delege olarak katıldığı konseyin açılış konuşması Bakan Yardımcısı Sayın Sezai Uçarmak tarafından yapılmıştır.

Bakan Yardımcısı Uçarmak, 2. Reklam Konseyi’nin pandemi koşullarına rağmen internet ortamında gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu, bu yeni süreç nedeniyle değişen tüketici alışkanlıklarının ve beklentilerinin reklam sektörünü de doğrudan etkilediğini belirtmiştir.

Reklamların daha çok dijital ortamlara kaydığına işaret eden Uçarmak, böylece bu sürecin reklam sektörünü değişime zorladığını kaydetmiştir.

Uçarmak, Bakanlık olarak yanıltıcı olmayan doğru reklamın muhataplarına ulaşması noktasına odaklandıklarını vurgulamıştır.

İyi niyetli girişimlerin desteklenmesi kadar yanıltıcı reklamların engellenmesinin esas olduğunu belirten Uçarmak, özellikle temel bir problem olan TV reklamlarındaki alt yazıların okunamaması sorununun devam ettiğini, dolayısıyla tüketicilerin doğru ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilmesinin önemini ifade etmiştir.
 
Bakan Yardımcısı Uçarmak, sektördeki güncel gelişmelerin takibi ve özellikle tüketicilerimizin çıkarlarının korunması ve dürüst bir ticari hayatın oluşturulması açısından Konsey’de alınan kararların yol gösterici nitelikte olduğunu sözlerine eklemiştir.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet Erdal ise Reklam Konseyi’nin amacı ve konseyin genel yapısı hakkında bilgi vererek, tüketicilerin sıklıkla karşılaştığı sorunlara ve reklam sektöründe yaşanan problemlere değinmiştir.

Erdal, bu yıl ikincisi düzenlenen Reklam Konseyinin tüm taraflara faydalı olmasını dileyerek konuşmasını tamamlamıştır.

Konseyin ilk oturumunda geçen yıl gerçekleştirilen 1. Reklam Konseyinde alınan kararlarla ilgili değerlendirmeler ile 2020 yılında ve pandemi sürecinde gerçekleştirilen reklam denetim faaliyetleri hakkında açıklamalara yer verilmiştir.

Diğer oturumlarda ise, reklamcılık sektörünün temsilcileri tarafından 2020 yılı medya ve reklam yatırımları, dijital pazarlama ve dijital mecra hakkında yeni gelişmeler, COVID-19 iletişimi ve sosyal medya reklamları hakkında sunumlar, tüketici örgütlerinin temsilcileri tarafından ise sosyal medyada yer alan reklamlara ilişkin değerlendirmeler ve tüketicilerin korunması için alınması gereken önlemler ele alınmıştır.

İkincisi bu yıl gerçekleştirilen Reklam Konseyi tarafından daha önce oluşturulan çalışma gruplarının çalışmalarının, pandemi koşullarıyla uyumlu bir şekilde devam ettirilmesine karar verilmiştir.
Konsey kararları ilgili kurum ve kuruluşlar için tavsiye niteliğinde olup Bakanlığımızca bilgi ve gereği için ilgili kurum ve kuruluşlara yazılı olarak gönderilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.