Kasım 2018 Dönemi İthalattaki Ürün Güvenliği Denetimi

21 Aralık 2018

Ülkemiz üreticilerinin kalitesiz/güvensiz ithal ürünlerin haksız rekabetine maruz kalmaması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasını teminen ithal edilen ürünler risk derecesine göre Bakanlığımız Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünce ithalat aşamasında denetimlere tabi tutulmaktadır.
Bakanlığımızın Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi olan TAREKS üzerinden yapılan bu denetimler sonunda uygunsuz/güvensiz bulunan ürünler, imha edilmekte veya geldiği ülkeye geri gönderilmektedir.
Bu çerçevede, Kasım 2018 döneminde TAREKS üzerinden yaklaşık 160 bin denetim başvurusu yapılmış, 300 milyon civarı ürün için yapılan bu başvuruların, yaklaşık 62 milyon adet ürüne tekabül eden  %10’u risk analizi sonucu fiili denetime yönlendirilmiştir. Bu denetim sonunda,  14 milyon adet oyuncağın 90 bini,  2 milyon iş eldiveninin 34 bini güvensiz bulunmuştur. Aynı şekilde 82500 şarj aleti, 1800 elektrikli saç kesme makinesi, 5300 kontak lens ve 1500 şırınga başta olmak üzere, değişik ürün gruplarından 220 bin adet ürün ile 72 ton inşaat demirinin ithaline izin verilmeyerek ülkemiz piyasasına girişine izin verilmemiştir.
 Rakamlardan görüleceği üzere, Bakanlığımızca ithalatta yürütülen sıkı ürün güvenliği denetimi sonunda, ürünler ilgili mevzuatına daha uygun şekilde ithal edilmeye başlanmış, uygunsuz çıkan ürün oranı her geçen gün daha düşmeye başlamıştır. İthalattaki ürün güvenliği denetimlerine devam edilecektir.