Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu başkanlığında Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu üyeleriyle geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirildi

Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu başkanlığında Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu üyesi kurumlar ve özel sektör temsilcileri ile gerçekleştirilen toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yayımlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı tüm yönleriyle ele alındı.

30 Ağustos 2021

Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu başkanlığında Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu üyesi kurumlar ve özel sektör temsilcileri ile gerçekleştirilen toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yayımlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı tüm yönleriyle ele alındı.
 
Toplantı sonunda Bakanlık, kurum ve sektör temsilcilerinin tamamı eylem planı çalışmasına her düzeyde destek verildiğini ifade ederek kendi çalışmalarını anlattı.
 
Ticaret Bakanlığı: "Cumhurbaşkanımızın Yeşil Mutabakat Eylem Planı genelgesinde de belirtildiği gibi eylem planı ile ülkemizin sürdürülebilir, kaynak-etkin ve yeşil bir ekonomiye geçişine tüm paydaşlarımızla birlikte katkı sağlayacağız.”

 
Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un öncülüğünde ilgili Bakanlıklar ve kurum kuruluşlarca hazırlanarak Sayın Cumhurbaşkanımızca ilan edilen Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında 27 Ağustos 2021 tarihinde Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu başkanlığında Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu üyesi kurumlar ve özel sektör temsilcilerin katılımıyla geniş katılımlı çevrimiçi bir istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcılarının iştirak ettiği toplantıya Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’ndan da üst düzeyde katılım sağlandı.

Toplantıda, TOBB, TİM, DEİK, TÜSİAD, MÜSİAD, YASED ve Türk Müteahhitler Birliği gibi özel sektör çatı kuruluşlarının yanı sıra birçok sektör temsilcisi kuruluş ve firma, ülkemizin Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamındaki beklentilerini ve yürütülecek çalışmalar hakkında görüşlerini paylaştı.

Toplantıda, Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nın hayata geçirilmesine yönelik olarak kamu-özel işbirliğinin öneminin altı çizilirken, sürdürülebilir yeşil dönüşümün finansman olanaklarının ve teşviklerin, yerli teknoloji imkânları da yaratılarak yeşil dönüşüme katkı sağlayacak şekilde gözden geçirilmesi dile getirilen en önemli konular olarak ön plana çıktı.

Katılımcılar, ayrıca, yeşil dönüşüm konusunda özellikle KOBİ’ler nezdinde farkındalığın arttırılmasına yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin sürdürülmesi gerektiği konusunun önemini dile getirdi. Diğer taraftan, AB'nin uygulamayı planladığı Sınırda Karbon Düzenlemesinin ülkemiz ile AB arasındaki Gümrük Birliği çerçevesinde malların serbest dolaşımına ve ülkemizin rekabetçiliğine zarar vermemesine yönelik yürütülecek çalışmalar da ele alındı.

Ülkemizin Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamındaki çalışmalar, önümüzdeki dönemde Eylem Planı kapsamında belirlenen Çalışma Grupları ve ihtiyaç duyulan alanlarda özel olarak kurulacak ihtisas gruplarınca yürütülecektir.