Ticaret Bakanlığınca 2020 Yılında Gerçekleştirilen Eğitim Etkinlikleri

Ticaret Bakanlığı Eğitim Merkezinde, 2020 yılında pandemi süresince, gümrük ve iç/dış ticaret konu başlıklarında 145 programda, 8.704 katılımcıya uzaktan (canlı sanal sınıf), 2.163 katılımcıya yüz yüze eğitimler verilmiştir.

28 Ocak 2021

Ticaret Bakanlığı personelinin, çağın getirdiği yeniliklere ayak uydurabilmesi ve personelin Bakanlık stratejik hedefleri doğrultusunda istenilen performansı gösterebilmesi amacıyla, 2020 yılında Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce yürütülen eğitimler tüm hızıyla devam etmektedir.
 
Verilen eğitimlerle, Bakanlık birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda personelin niteliklerinin artırılması ve gerekli olan bilgi ve becerileri kazandırarak iç/dış ticaret mevzuatının anlaşılması, kaçakçılıkla mücadele ve uygulamada birliğin sağlanması hedeflenmektedir.
 
- 2020 yılında 145 programda uzaktan ve yüz yüze eğitimler verilmiştir 

Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı Eğitim Merkezinde, 2020 yılında pandemi süresince, gümrük ve iç/dış ticaret konu başlıklarında 145 programda, 8.704 katılımcıya uzaktan (canlı sanal sınıf), 2.163 katılımcıya yüz yüze eğitimler verilmiştir.
 
Öte yandan 64.329 katılımcıya kurum bilgisayarı, cep telefonu ve dizüstü bilgisayardan 7/24 ulaşılabilen yaklaşık 350 saate ulaşan kayıtlı video atama eğitim yöntemiyle kişisel/mevzuat ve mesleki gelişim eğitimleri gerçekleştirilmiştir.
 
- 2020 yılında 17.479 personel eğitim etkinliklerine katılmıştır 

Eğitim yönetim sistemi üzerinde yer alan ve katılımı isteğe bağlı olan “Katalog Eğitimleri” sekmesinden (Ortak Mesleki Eğitimler, Kişisel Gelişim Eğitimleri, Gümrük ve Dış Ticaret Eğitimleri, Ticaret İl Müdürlüğü Eğitimleri) tüm kurum personeline (20.090 personel) kayıtlı video eğitimlerine 7/24 ulaşabilme imkanı sağlanarak, 37.581 katılımcı da bu eğitimlerden yararlandırılmıştır.
 
Böylece 2020 yılında toplamda, 17.479 personele 112.861 katılımcılı 170’i aşkın farklı konu başlığında eğitim etkinlikleri gerçekleştirilerek zaman ve iş kayıpları önlenmiş; yol, konaklama ve gündelik harcırah giderlerinden maliyet açısından büyük tasarruf sağlanmıştır.
 
- Eğitim faaliyetleri personelin %85’ine ulaştırılmıştır
 
2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı eğitim hedefi, tüm personelin %15’i olarak belirlenmiştir. Ticaret Bakanlığı personelinin ise yaklaşık %85’i (17.479 personel) 356 adet sanal sınıf/video kayıtları ile eğitim faaliyetlerine katılarak Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında belirlenen eğitim hedefinin çok üzerine çıkmıştır.

Tüm uzaktan eğitimlere ilişkin eğitim haberlerine http://egitim.ticaret.gov.tr/haberler linkinden, eğitim içeriklerine ilişkin kayıtlı video eğitimlerine ise  http://eys.ticaret.gov.tr/   linkinden Google Crome’dan ekran açma şifresi ile ulaşılabilmektedir.
 
 Eğitim İstatistikleri için tıklayınız.           

 Eğitim  Faaliyetleri için tıklayınız.