Ticaret Bakanlığının 2021 Yılı Eğitim Hedefi:150 Bin Katılımcılı Uzaktan Eğitim

Ticaret Bakanlığı Eğitim Merkezinde, 2021 Yılı Ocak-Nisan ayları itibariyle pandemi sürecinde, gümrük ve iç/dış ticaret konu başlıklarında 87 program ve 100’ü aşkın farklı konu başlığı altında eğitimler düzenlendi.

20 Mayıs 2021

Ticaret Bakanlığı birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda personelin niteliklerinin artırılması, gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması amacıyla eğitimlerine devam ediyor.
 
Personel Genel Müdürlüğü Eğitim Hizmetleri Dairesince eğitime yönelik çalışmalar “2021 yılı hedef 150 bin katılımcı” sloganıyla tüm hızıyla devam ediyor.
 
Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı Eğitim Merkezinde, 2021 Yılı Ocak-Nisan ayları itibariyle pandemi sürecinde, gümrük ve iç/dış ticaret konu başlıklarında 87 program ve 100’ü aşkın farklı konu başlığı altında eğitimler düzenlendi.
 
 Ticaret Bakanlığı personeline tanınan bu eğitimlerden 2.697 katılımcı uzaktan (canlı sanal sınıf),  71.663 katılımcı kurum bilgisayarı, cep telefonu ve dizüstü bilgisayardan 7/24 ulaşma imkanına sahip oldu. Yaklaşık 550 saati aşan kayıtlı video atama eğitim yöntemiyle kişisel ve mesleki/mevzuat gelişim eğitimleri verildi.
            
Katalog eğitimleri sekmesinden tüm kurum personelinin (20.080)  kayıtlı video atamalarına 7/24 ulaşabileceği imkan da sağlandı. Böylece bu yöntemle yol, konaklama ve gündelik harcırah giderleri, zaman  ve iş kayıplarına meydan vermeden eğitimlerde  büyük maliyet tasarrufları sağlandı.  Yüzde 15 olarak belirlenen 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı hedefleri, tüm personelin yüzde 92'ine ulaştırılan (18.600 personel) eğitim sanal sınıf/video kayıtları ile yıl ortasında yakalandı.
 
Mart/Nisan ayı içerisinde, 

“Evcil Hayvan Kaçakçılığı ile Mücadele Eğitimi ”,
“Kooperatifler ve Esnaf Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Nezdinde Gerçekleştirilen Denetimler Eğitimi", 
“Sürekli işçilerin (4/d) Hakları ve İş ve İşlemleri Yürüten Personele Yönelik Eğitim”, 
"Arabuluculuk Komisyonları ve Mevzuatı Eğitimi”, 
“İdari Yargılama Usulü Mevzuatı Eğitimi”, 
"Tasfiye Yönetim Sistemi (BİLGE V3) Eğitimi",
“İleri Düzey Muhasebe Eğitimi”,
“Posta ve Hızlı Kargo İşlemleri Eğitimi”,
“Transit İşlemleri ve Gümrük Kanununun 234 ve 235. Madde Uygulamaları Eğitimi”,
‘’Menşe Uygulamaları Eğitimi’’,
‘’Haksız Fiyat Artışı’’ gibi bazı konu başlıkları altında uzaktan eğitimler gerçekleştirildi.
 
Öte taraftan, tüm uzaktan eğitimlere ilişkin eğitim haberlerine http://egitim.ticaret.gov.tr/haberler  linkinden, eğitim içeriklerine ilişkin kayıtlı video eğitimlerine ise http://eys.ticaret.gov.tr/ linkinden ekran açma şifresi ile ulaşılabilmektedir.