Türk müteahhitlere "Gine'ye yatırım yapın" çağrısı

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Gine'nin Türk müteahhitlere önemli fırsatlar sunduğunu ancak bu ülkede üstlenilen proje sayısının yeterli olmadığını belirterek, "İş insanlarımız, Gine'nin sunduğu fırsatları iki ülke halkının faydasına olacak şekilde değerlendirmeli." dedi.

19 Ağustos 2020

18 Ağustos 2020 tarihinde Ticaret Bakan Yardımcımız Gonca Yılmaz Batur ile Gine Yatırımlar ve Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bakanı Gabriel Curtis’in katılımıyla Türkiye-Gine İş Konseyi Webinarı gerçekleştirilmiştir.

Türkiye-Gine İş Konseyi Türk tarafı Eşbaşkanı Fatih Volkan Kazova ile Gine Özel Sektör Yatırımlarının Teşviki Ajansı (APIP) Müdürü Namory Camara’nın moderatörlüğünü yaptığı açılış oturumuna iki ülke Bakanlarının yanı sıra Gine’nin Ankara Büyükelçisi Daouda Bangoura, Konakri Büyükelçimiz Hilmi Ege Türemen, DEİK Başkanı Nail Olpak da katılım sağlayarak birer konuşma gerçekleştirmiştir.

Bakan Yardımcımız açılış konuşmasında küresel salgının dünya ekonomisini ve ticaretini olumsuz etkilediğini, küresel düzeyde yaşanan bu sorunun ancak işbirliği ile atlatılabileceğini belirtmiştir. Batur devamla, Türkiye’nin Gine’yi dost ve kardeş bir ülke olarak gördüğünü, küresel pandemi sürecinde de Türkiye’nin her zaman olduğu gibi Gine’nin yanında olduğunu vurgulamıştır.

İki ülke Cumhurbaşkanları arasındaki dostluğa dikkat çeken Batur, siyasi olarak en üst düzeyde olan iyi ilişkilerin ticari ve ekonomik alana da mutlaka yansıması gerektiğini ifade etmiştir.

Konuşmasında Türkiye’nin Gine’ye ihraç edebileceği potansiyel ürünlere yer veren Batur, özellikle ilaç, su taşıtları, ayakkabı, dizel/yarı dizel motorlu taşıtlar, demir- çelikten inşaat-aksamı, çimento gibi sanayi ürünleri ile kanatlı et, domates salçası, şekerli ve çikolatalı mamuller gibi tarımsal ürünlerin bu alanda öne çıktığını belirtmiştir.

Konuşmasında, Gine’nin madencilik ve tarım sektörlerinde sahip olduğu potansiyelin de altını çizen Batur, Gine’nin sahip olduğu zengin boksit, demir cevheri, kobalt, altın, elmas, nikel vb. kaynakları ile başta Çin ve Avrupa olmak üzere tüm dünyanın ilgisini çektiğini, Türk firmalarının da burada faaliyetlerini artırmalarının faydalı olacağını vurgulamıştır.

Bu kapsamda, Gineli yetkililerin Türk şirketlerine gereken kolaylığı göstermelerinin yanı sıra yasal altyapının tamamlanmasının da önemli olduğuna değinin Batur, iki ülke arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşmasının yürürlükte olduğunu, Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi (ÇVÖ) Anlaşmasının da en kısa sürede imzalanması gerektiğini belirtmiş, Türkiye’nin Batı Afrika Devletleri Topluluğu (ECOWAS) ile bir serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin başlatılması için Gine makamlarının desteğinin önemli olduğunu ifade etmiştir.

Sadece doğal kaynakların değil, sahip olduğu coğrafi konumun da Gine’nin önemini arttırdığını belirten Batur, işletmesini bir Türk firmasının yaptığı Konakri Limanı ile Gine’nin, üyesi olduğu Batı Afrika Devletleri Topluluğu (ECOWAS) bölgesine açılan bir kapı konumunda olduğunun altını çizmiştir.

Tarımın da Gine’nin ekonomisi için önemli olduğunu vurgulayan Sayın Batur, Türkiye’nin Gine’nin bu sektörde katma değeri yüksek ve verimli üretim gerçekleştirebilmesine önem verdiği belirtmiş ve Türk işadamlarını bu alanda faaliyet göstermeye davet etmiştir.

Türkiye ile Gine arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler son dönemde artış kaydetmektedir. 2005 yılında yaklaşık 12,3 milyon dolar ticaret hacmi 2019 yılında 141,6 milyon doları aşmıştır. 2019 yılında Türkiye’nin Gine’ye ihracatı 136,7 milyon dolar iken, Gine’den ithalatı 4,9 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Türk müteahhitlik firmalarımız bugüne kadar Gine’de toplam 152,5 milyon dolar değerinde 10 proje üstlenmiştir.