Türkiye Mezunları Dernekleri Kapasite Geliştirme Programı Kapsamında Ülkemizden Mezun Olan Yabancı Öğrencilere "Türkiye'nin Ekonomik Görünümü" ve "Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğünün Görev ve Sorumlulukları" Başlıklı Sunumlar Gerçekleştirilmiştir

12 Aralık 2019
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından Türkiye’den mezun olmuş yabancı öğrencilerin kurmuş oldukları derneklere yönelik olarak düzenlenen “Türkiye Mezunları Dernekleri Kapasite Geliştirme Programı” kapsamında 5 Kasım 2019 tarihinde Bakanlığımız Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü tarafından “Türkiye’nin Ekonomik Görünümü” başlıklı bir sunum gerçekleştirilmiştir.
Bahse konu sunuma Türkiye’den mezun olmuş yabancı öğrencilerin kurmuş olduğu 21 farklı ülkeden 23 mezun derneği katılım göstermiş olup sunumda Türkiye ve Dünya ekonomisine ilişkin güncel gelişmeler, Türkiye’nin yurtdışındaki tanıtım faaliyetleri ve ilgili ülkelerle Türkiye arasındaki dış ticaret gelişmeleri hakkında bilgilendirme yapılmıştır.
Önümüzdeki dönemde de Türkiye’den mezun olmuş yabancı öğrencilerle bulundukları ülkeye Türkiye’nin ihracatını artırıcı yönde işbirliği projelerine devam edilmesi planlanmaktadır. Ayrıca Bakanlığımız Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü tarafından, Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğünün görev ve sorumlulukları hakkında bir sunum yapılmıştır.