Türkiye Tanıtım Grubu III. Danışma Kurulu Toplantısı

24 Şubat 2020

Ticaret Bakanlığı, ihracat artışımızın sürdürülebilir kılınması ve ihraç pazarlarımızın çeşitlendirilmesi amacıyla Türk ürünlerinin yurt dışında tanıtımına katkı sağlayacak önemli destek mekanizmaları işletmekte ve çeşitli faaliyetler yürütmektedir.
 
Ticaret Bakanlığının bu alanda yürüttüğü faaliyetlere önemli bir destek de ihracatçılarımızdan gelmektedir. 2017 yılında TİM bünyesinde kurulan Türkiye Tanıtım Grubu’nun amacı ihracatımızın artırılması noktasında Türk malı algısının dünya pazarlarında güçlendirilmesidir.
 
Gerçekleştirdiği genel tanıtım projelerinin yanı sıra Türkiye Tanıtım Grubu, kuruluşundan bugüne çok sayıda sektörel projenin desteklenmesini sağlamış; ülkemizin başarıyla temsil edildiği EXPO-Pekin 2019, Çin İthalat Fuarı ve INNOPROM fuarlarında ihraç ürünlerimizin tanıtımında aktif rol oynamıştır.
 
Türkiye Tanıtım Grubunun Türk malı algısının dünya pazarlarında güçlendirilmesine yönelik genel ve sektörel tanıtım faaliyetlerinin 2020 yılında güçlenerek ve artarak devam etmesi hedeflenmektedir.
 
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İhracat Ana Planında yer alan hedefler gözetilerek 2020 yılında Türkiye Tanıtım Grubunca Türk ihraç ürünlerinin etkin tanıtımını sağlayacak bütüncül bir tanıtım stratejisi izlenmesi amaçlanmaktadır. “Made in Türkiye” denildiğinde dünyanın her yerinde yüksek kalite ve üstün tasarımın akıllara gelmesini ve 2023 yılında 226,6 milyar dolarlık ihracat hedefimize ulaşılmasını teminen yürütülecek tanıtım stratejisinde; Ticaret Bakanlığı, TİM, İhracatçı Birlikleri ve tüm diğer paydaşların önemli katkıları olacaktır.
 
Bu itibarla, 22 Şubat 2020 tarihinde Ticaret Bakanı Sn. Ruhsar PEKCAN başkanlığında, TİM Başkanı Sn. İsmail GÜLLE’nin de katılımıyla düzenlenen Türkiye Tanıtım Grubu 2020 yılı Danışma Kurulu Toplantısında, 2020 İcra Planı ve Bütçesi görüşülmüştür.