Turqualıty Çalıştayı Özgür Volkan Ağar Başkanlığında gerçekleştirildi

18 Ağustos 2023

Marka ve Turquality Programı kapsamında bulunan mal ve hizmet ihracatçısı firmalarımıza yönelik olarak programın vizyonu ve geleceğine ilişkin fikir alışverişinde bulunmak ve mevzuattaki gelişmelere ilişkin bilgilendirme yapmak amacıyla 17.08.2023 tarihinde İstanbul’da “Turquality Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir.

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonunda, TİM Başkanı Sayın Mustafa GÜLTEPE, Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanı Sayın Şekib AVDAGİÇ’in katılımları ve Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Özgür Volkan AĞAR başkanlığında gerçekleştirilen Çalıştay’da Sayın Ağar ülkemizin ihraç pazarlarını artırmak ve geliştirmek, mevcut pazarlardaki payımızı artırmak ve daha yüksek katma değerli ürünlerin ihracatımız içindeki payını yükseltmek amacıyla Ticaret Bakanlığınca firmalarımızın yurt dışına yönelik faaliyetlerinin desteklendiğini, bu destekler içinde mal ihracatına yönelik olarak 2004 yılından beri uygulanmakta olan Marka ve Turquality Programının Stratejik İş Planı ve Gelişim Yol Haritası kavramlarını getirerek, ihracatçı firmaların sadece bugünlerine değil, gelecekteki ihracatlarına, katma değerli ürün ve hizmet üretimlerine, yüksek teknolojili ve yenilikçi ürünleri dünya piyasalarına sunma motivasyonlarına ve nihayetinde ülkemizin rekabet gücüne yatırım yapıldığını vurgulamıştır.

Açılış konuşmasının ardından gerçekleştirilen sunumlarda; uluslararası markalaşma potansiyeli olan şirketlerin yönetsel bilgi birikimi ve kurumsallaşmalarının desteklendiği Turquality desteğinin kapsamıyla ilgili detaylı bilgi vermesinin ardından 2022 yılında destekte yapılan geliştirme ve iyileştirmelere ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Ayrıca katılımcı firmalar ile soru-cevap oturumu gerçekleştirilerek desteklerin geliştirilmesi, etkinliğinin artırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla firmaların görüş ve önerileri ele alınmıştır.

Hizmet ihracatına yönelik olarak öğleden sonra yapılan oturumda ise 2564 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmetler ve Markalaşma Destekleri Hakkında Karara dair mevzuat gelişimi, kapsama alınma süreci, destek süreleri ve ödemeleri ile hizmet ihracat rakamları hakkında hizmet sektörleri temsilcilerine yönelik bir sunum yapılmıştır. Benzer şekilde, bilişim sektörüne yönelik E-Turquality programına ilişkin olarak da katılımcılar bilgilendirilmiştir. Devamında ise hizmet sektörleri için geliştirilen "Yönetici Geliştirme Programı" tanıtılmıştır. Sunum sonrasında, destek programının etkinliğinin arttırılması amacıyla gerçekleştirilen soru-cevap oturumu ile katılımcı firmaların görüş ve önerileri alınmıştır.

Türkiye’nin en büyük ve önemli mal ve hizmet ihracatçısı olan 190’dan fazla firmadan 400’e yakın üst düzey yöneticinin katılımı ile gerçekleştirilen Çalıştay’ın her yıl tekrarlanması ve sürdürülebilir ihracat artışının sağlanması vizyonuyla kamu-özel sektör işbirliğinin artırılarak devam ettirilmesi amaçlanmaktadır.