“Yerinde Pazar Araştırması” Çalışmaları İhracatçılarımızla Paylaşılıyor

11 Şubat 2020

Ticaret Bakanlığı Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler (DTUE) Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen “Yerinde Pazar Araştırması” (YPA) çalışmaları Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur başkanlığında düzenlenen toplantılarla ihracatçılarımızla paylaşılıyor.
 
YPA’lar, ihracatta pazar çeşitliliğinin sağlanması ve ihracatçılarımızın dış pazarlara giriş imkânlarının geliştirilmesi, İhracat Ana Planı ile belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. YPA’lar ile ihracatçılarımızın dış pazarlara giriş koşulları hakkında bilgilendirilmeleri ve ihracatımızın sektörel eksende artırılmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir.
 
Bu kapsamda, Bakanlığımız uzmanlarınca konuya ilişkin kaynak taraması yapılmakta, sahada firma ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile görüşmeler gerçekleştirilmekte ve pazarda incelemelerde bulunulmaktadır.
 
2018 yılının 3. çeyreğinden bu yana Bakanlığımızca gıda, otomotiv, makine, tıbbi cihaz ve kozmetik, mobilya ve elektrik üretim-iletim ekipmanları gibi sektörlerde tamamlanmış 15 adet Yerinde Pazar Araştırması bulunmaktadır.
 
DTUE Genel Müdürlüğünce Hindistan’da medikal cihaz ve aletler sektöründe gerçekleştirilen YPA’nın raporu, 20 Aralık 2019 tarihinde İstanbul’da, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin ev sahipliğinde ihracatçılarımıza sunulmuştur. Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Gonca Yılmaz Batur’un teşrifleriyle gerçekleştirilen sunumda söz konusu sektör özelinde Hindistan pazarı hakkında detaylı bilgiler aktarmıştır.
 
Türkiye’den Hindistan’a yönelik gerçekleştirilen medikal cihaz ve ürün ihracatında son yıllarda çift haneli artışlar elde edilmiştir. Bu kapsamda, 2017 yılında 6,2 milyon Dolarlık ihracat gerçekleştirilmişken 2018 yılında % 21,6 oranında bir artışla 7,5 milyon dolarlık ihracata ulaşılmıştır. Ülkemiz Hindistan’ın medikal cihaz ve ürün ithalatında 2018 yılındaki 7,5 milyon Dolarlık ihraç değeri ile % 0,2 gibi düşük bir paya sahip olup 2018 yılında Hindistan’ın 30. büyük tedarikçisi konumundadır.
Hindistan, anılan sektörde 2018 yılı itibariyle, 3,6 milyar Dolar ithalat gerçekleştirerek, dünya medikal cihaz ve ürünler sektörü ithalatından % 1,3 pay almıştır. Artan yaşlı nüfus, sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması, kronik hastalıkların artışı ve hastane ve klinikler başta olmak üzere sağlık sektörüne yapılacak yatırımlarla Hindistan’ın dünya medikal cihaz ve ürünler sektörü ithalatından aldığı payın önümüzdeki dönemde artması beklenmektedir. Ülkemiz ihracatçılarının da bu pazardan daha fazla pay alması hedeflenmektedir.

Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Hindistan pazarıyla ilgilenen ihracatçılarımız, Ticaret Bakanlığı DTUE Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Hindistan medikal cihaz ve aletler sektörü Yerinde Pazar Araştırması raporuna ve konuyla ilgili ilave güncel bilgiye dtuedpa@ticaret.gov.tr e-posta adresinden ulaşabileceklerdir.