Ticaret Müşavirlikleri ve Pazar Bilgileri


Müşavire Danışın

İş dünyamızın Ticaret Müşavir ve Ataşelerimiz ile iletişimini kolaylaştırmak ve etkinleştirmek amacıyla oluşturulmuştur. Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizden görev yaptıkları ülkelerle ilgili bilgi talep edebilirsiniz.

Dış Talepler Bülteni

Yurtdışından alınan ithalat talepleri, ihale bilgileri ve iş birliği tekliflerini içeren Dış Talepler Bültenine buradan ulaşabilirsiniz.

Ticaret Müşavirlerimiz BLOG Sayfası

Ticaret Müşavirlerimiz ve Ataşelerimizden Güncel Haberlere, Sorun, Öneri ve Fırsatlara, Mevzuat Değişikliklerine BLOG sayfasından ulaşabilirsiniz.

Kolay İhracat Platformu

İhracatla ilgili her şey tek platformda!

Ülkeler ve Pazar Bilgileri

Ülkelerin ekonomisine genel bir bakış, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimiz, dış ticaret, gümrük mevzuatı, pazara giriş bilgileri, sektörel pazar araştırmalarına ulaşabilirsiniz.

Ticaret Müşavirlerimiz İletişim Bilgileri

Ticaret Müşavirlerimiz ve Ataşelerimiz iletişim bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler

Ticaret Müşavirlerimiz ve Ataşelerimiz ile Türk iş dünyasını elektronik platformda bir araya getiren ve önemli ihraç pazarlarımız hakkında detaylı bilgi sağlayan e-sohbet toplantılarımızı izleyebilirsiniz.

Ticaret Müşavirleri Konferansları

Merkez ile Yurt Dışı Teşkilatı arasındaki işbirliğinin ve bilgi akışının kuvvetlendirilmesi ve verimliliğin artırılması için Ticaret Müşavirleri Konferansları yapılmaktadır.

Yurtdışı Kamu İhale Kaynakları

Dış pazarlarda açılan kamu ihalelerine ilişkin bilgilere erişim sağlayabilirsiniz.

Ticaret Müşavirliklerinin ve Ataşeliklerinin Sorumlu Oldukları Şehirler

Birden fazla temsilciliğimizin bulunduğu ülkelerdeki Ticaret Müşavirliklerinin ve Ataşeliklerinin görev alanları bakımından hangi şehirlerden sorumlu oldukları belirtilmekte olup diğer ülkelerdeki temsilciliklerimizin görev alanı bulundukları ülkedeki tüm şehirleri kapsamaktadır.