AB’de Tarım ve Gıda Sektörünün Dijitalleşmesi ve Yeşil Geçiş için Yeni Kaynak Ayrıldı

23 Temmuz 2020

Avrupa Parlamentosu Üyesi Petros Kokkalis yaptığı açıklamada, dijital tarım da dâhil olmak üzere hassas tarım uygulamalarının, AB'nin yeşil stratejik hedeflerinin gerçekleştirilmesi açısından önemli olduğunu ve bu uygulamaların tüm üye ülkelerin Ulusal İyileşme ve Dayanıklılık Planlarının bir parçası olması gerektiğini ifade etmiştir.
 
Ayrıca, Yeni Nesil AB için, üye ülkelerin Kırsal Kalkınma için Avrupa Tarım Fonu (EAFRD) kapsamında 15 milyar Avro ek kaynağa sahip olacaklarını ve bu kaynağın tarım ve gıda sektörünün dijitalleşmesi ve yeşil geçiş için büyük bir fırsat sunduğunu belirtmiştir.
 
Kaynak: euractiv.com web sitesinden alınmıştır. 
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü