Almanya’da Kurulan Yeni Koalisyon Hükümeti Ülkenin Elektrikli Araç Kullanım Hedefini Büyüttü

25 Kasım 2021

Almanya’da yeni kurulan koalisyon hükümetinin taraflarınca imzalanan mutabakat anlaşması, 24 Kasım Çarşamba günü kamuoyu ile paylaşıldı. Küresel ısınma ile mücadele çerçevesinde daha önce 2030 yılına kadar trafikte 14 milyon aracın elektrikli olması planlanmışken, anlaşma maddeleri arasında yer alan bir hükme göre, yeni hükümetin bu hedefi 15 milyon adede yükselttiği görüldü.

Yeni hükümeti oluşturacak olan Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Liberal Demokrasi Partisi’nin üzerinde mutabık oldukları bir diğer konunun da, ticari taşımacılık alanında demir yolu kullanımını 2030 yılına kadar %25 oranında arttırmak olduğu açıklandı.

Koalisyon anlaşması içerisinde yer alan metinde, AB Komisyonu’nun Avrupa’da taşımacılık sektöründe kullanılan tüm araçların 2035 yılı itibarıyla karbon nötr olması gerekliliğini ifade eden kararı hatırlatıldı ve Almanya’nın bu karara zamanında uyum sağlayabilmesi için elektrikli araç kullanım hedefinde çıtanın yükseltildiği belirtildi.

Yeşiller Partisi üyeleri daha önce verdikleri bir öneri ile fosil yakıtlı araç üretiminin 2030 yılından itibaren tamamen yasaklanmasını ve sanayi, nakliyat ve uçak taşımacılığında tamamen yeni nesil enerjiler ile çalışan vasıtaların kullanılmasını talep etmişlerdi.

Fakat Sosyal Demokrat Parti ve Liberal Demokratlar bu kadar geniş çaplı bir yasağın arkasında durmamış, Liberal Demokratlar yeni yatırımlar anlamında sadece binek araçların yeni nesil yakıtlara geçiş sürecini destekleyeceklerini vaat etmişlerdi.

Elektrikli araçlara geçiş sürecinin yavaş ilerlemesine neden olan en büyük etmenlerden birisi olan kentsel şarj istasyonları altyapısının zayıflığı konusuna da değinilen anlaşma metninde, şu anda 49.000 adet şarj istasyonu bulunduğu belirtilerek, ülkedeki mevcut planlama olan 2030 yılına kadar bir milyon istasyon hedefinin kendileri tarafından da destekleneceği mesajını verdiler.

Şarj istasyonlarının sayısını arttırmanın rekabetçi piyasa koşulları ile sağlanamaması durumunda bunun kamu kaynakları ile de fonlanabileceği, fakat nihai amaçlarının bu projelerin özel sektör tarafından fonlanması olduğu da metinde değinilen konular arasında yer aldı 

 Kaynak: Reuters

Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü