Birleşik Krallık: Küçük İşletme Esnekliği ve E-Ticaretin Gelişimi

19 Kasım 2020

Ekonomik gerileme dönemleri tipik olarak yeni işyeri açılışlarında bir düşüşle sonuçlanıyor. Pandeminin başlangıcında, Birleşik Krallık'taki küçük işletmelerin bu eğilimi takip etmesi bekleniyordu. Örneğin, Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi (Office for National Statistics -ONS) tarafından yayınlanan istatistikler, iş yaratımlarının Nisan ve Mayıs aylarında yavaşladığını ortaya koydu.Buna rağmen bir Birleşik Krallık kamu ajansı olan Companies House rakamları, ikinci çeyrekte yeni şirket kuruluşlarının sayısında bir önceki yıla göre genel bir artış olduğunu ortaya koyuyor. Bu, değişen yaşam tarzımızdan ilham alan çok sayıda yeni iş girişiminin bir göstergesidir.

Bu yeni işletmelerin çoğunun, küresel karantinanın gerekliliği nedeniyle dijital oldukları ifade ediliyor. Küresel karantina koşulları, mevcut işletmelerin ayakta kalabilmek için çalışmasını gerektiriyordu. Sonuç olarak, Nisan ve Temmuz arasındaki dönemde Birleşik Krallık’ta 85.000 işletme çevrimiçi mağaza açtı veya çevrimiçi pazarlara katıldı. Bu küçük işletmelerin çoğunun, salgın sırasında e-ticaret çözümlerini benimsemeleri, çevrimiçi satışlarda hızlı bir artışla aynı zamana denk geldiğinden başarılı oldu.

Kaynak: The Scotsman web sitesinden özetlenerek tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü