Çiftlikten Çatala Stratejisi, Gıda Sistemlerini Adil, Sağlıklı ve Çevre Dostu Hale Getirmeyi Amaçlayan Avrupa Yeşil Anlaşması’nın Kalbindedir

18 Şubat 2021

Gıda sistemleri, sürdürülebilir değillerse, Covid-19 salgını gibi krizlere karşı dirençli olamazlar. Bazı sivil toplum paydaşları, küresel sera gazı emisyonlarının neredeyse üçte birini oluşturan gıda sistemlerinin yeniden tasarlanması çağrısında bulunmaktadır. Mevcut sistemlerin büyük miktarlarda doğal kaynak tükettiğini, biyolojik çeşitlilik kaybına ve olumsuz sağlık etkilerine yol açtığını ve başta birincil üreticiler olmak üzere tüm aktörler için adil ekonomik getiri ve geçim kaynaklarına izin vermediğini iddia etmektedirler.

Çiftlikten Çatala stratejisinin amacı, AB gıda sistemini sürdürülebilirlik için küresel bir standart haline getirmektir. Ancak sürdürülebilir gıda sistemlerine geçiş, tüm yönetişim düzeylerindeki kamu yetkililerini, gıda değer zincirindeki özel sektör aktörlerini, sivil toplum kuruluşlarını, sosyal ortakları, akademisyenleri ve vatandaşları içeren toplu bir yaklaşımı gerektirecektir.

Kaynak: euractiv
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü