Endonezya’nın e-market Hacminin 2025’e kadar 6 Milyar ABD Dolarına Ulaşması Bekleniyor

17 Şubat 2021

L.E.K. Consulting raporuna göre Endonezya'nın e-market pazarı, bir dönüm noktasına yaklaşıyor. Geniş Asya bağlamında, Endonezya şirketleri Çin ve Güney Kore gibi pazarlarda başarılı oldular.

COVID-19, Endonezya'nın e-market penetrasyonunu artırdı ve toplam brüt emtia değeri 2025 yılına kadar 5-6 milyar ABD doları olabilecek. Salgın, 2020'de çevrimiçi marketlerin benimsenmesini 2-3 kat artırdı. Burada, nüfusun yaklaşık % 65'inin 44 yaşın altında olması ve şehirli nüfusun dürtüsel bir satın alma davranışı sergilemesi ile olumlu müşteri demografisi de e-market penetrasyonunun başarısına önemli bir katkı sağlamaktadır.

Rapor, müşteri demografisini daha da derinlemesine inceleyerek, alıcıların yaklaşık % 65'inin e-marketlerin göze çarpan bir özelliği olan rahatlığı tercih ettiğini açıklıyor. Nüfusun %96'sının bir cep telefonu olması ve % 76'sının internete erişebilmesi e-marketlerin büyümesinin temelini oluşturan bir faktör.

Dahası, Endonezya'daki e-ticaret penetrasyonu, 2014'te % 1'in altında iken 2019'da % 6'ya ulaştı. Arz tarafında, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak için bir dizi oyuncu ve model ortaya çıktı.
 
COVID-19 küresel sektörleri dijital çağa yönlendirirken, bugün teknoloji ve e-ticaretin benimsenmesinin daha yaygın olduğu göz önüne alındığında, e-marketlerin önümüzdeki yıllarda pazarda daha fazla pay alması kuvvetle muhtemeldir.
 
Kaynak:  taiwannews
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü