Gürcistan, Enerji Verimliliği Olan Bir Geleceğe Doğru Büyük Adımlar Atıyor

10 Eylül 2020

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile yürütülen altı yıllık bir çalışmanın ardından Gürcistan bugün yeşil ekonomiye geçişine katkıda bulunacak en son teknoloji enerji verimliliği yasalarına sahip. Sözkonusu yasalar, ülkenin 2025 yılına kadar yüzde 14 enerji tasarrufu yapmasını sağlayacak, iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesine yardımcı olacak, enerji güvenliğini artıracak ve Avrupa Birliği ile enerji bağlarını güçlendirecek. Yararlar daha da ileri gidiyor, Mayıs ayında kabul edilen Enerji Verimliliği Yasası ve Yapılarda Enerji Performansı Yasası olmak üzere mevzuatın parçası olan iki yeni yasa, yeni yapılar ile yapı yenilemeleri konusunda AB standartlarına uygun biçimde enerji performansı standartlarının iyileştirilmesine de yardımcı olacak.

Gürcistan'ın bu iki yeni yasayı mevzuatına katması, Derin ve Kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşması imzalama yolundaki gereksinimlerini karşılamanın yanısıra Avrupa Birliği ve komşularını bir araya getiren ve amacı Birleşik bir Avrupa enerji pazarı oluşturmak olan Enerji Topluluğu uluslararası anlaşması üyeliğine giden yolda önemli bir kilometre taşı.
 
Gürcistan'da enerji verimliliğini artırma potansiyeli çok büyük. Fosil yakıtlar, ülkedeki sera gazı salınımlarının ana kaynağı ve birincil enerji sunumunun da yüzde 75'ini oluşturmakta.

Kaynak: steelguru web sitesinden tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü